måndag 29 november 2010

Rykten om Locum...

...och processen att hitta ny VD, efter entledigandet av Gunilla Högbom, ska man vara försiktig med. Samtidigt, eftersom det redan är publicerat på webben, så kan jag inte låta bli att förmedla följande:

Enligt en obekräftad källa till Dagens Fastighetsaktie är det högst troligt att före detta stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal blir vd för Locum den 16 december.

Jag hoppas innerligt, för kanske alla inblandade parter, att detta inte är sant.

To be continued...

fredag 26 november 2010

Yrkar bifall till Good enough

Igår kväll fastställde MP:s landstingsgrupp tillsammans med MP Region Stockholm den skuggbudget som vi anser skulle vara ett gott, långsiktigt alternativ för Stockholms län och dess barn, kvinnor och män.
Till min förvåning fick jag själv bifall för flera yrkanden rörande framtidens hälso- och sjukvård.

Bl a följande om PERSONALEN:
Hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs är en kompetent och engagerad personal. Det vill vi tydliggöra genom särskilda satsningar på personalen. I vår budget satsar vi på kompetensutveckling och ger kompensation för löneökningar, med särskilt fokus på jämställd löneutveckling. På så sätt ökar vi möjligheterna att öka trivseln, behålla personal samt locka ungdomar att utbilda sig inom vård och medicin. Detta är nödvändigt för att klara av den generationsväxling av personal som sker de närmaste åren.

Och följande om DEMENSVÅRDEN:
I samverkan med kommunerna ska landstinget även vidareutveckla demensteam för att tidigt fånga upp demenssjuka och följa dessa under hela vårdkedjan i syfte att skapa bästa möjliga vård. Eftersom demenssjuka mår särkilt bra av att få sina sinnen stimulerade så kan t ex kultur i vården resp husdjur i vården bidra till rehabiliteringen.

Och följande om att FORSKNING ska komma PATIENTEN till godo:
Landstinget behöver förstärka sitt arbete med att omsätta forskning i praktisk nytta för vården. För att uppnå detta så måste Stockholms hälso- och sjukvård i än högre grad vila på de tre benen: Vård, Forskning och Utbildning. En förutsättning för detta är att vårdens anställda ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Och följande tillägg om PAPPERSLÖSAS RÄTT TILL VÅRD:
I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ska hela befolkningen ha rätt till hälso- och sjukvård samt akut tandvård och detta ska ske utifrån en respekt för alla människors lika värde.

Och avslutningsvis om en VÅRD FÖR ASTMA- och ALLERIGISJUKA:
Astma och allergi utgör den vanligaste kroniska sjukdomen under uppväxtåren; Ca 30% av skolbarnen har en allergisjukdom (astma, allergisnuva, eksem, födoämnesallergi mm) men även hos vuxna tycks dessa sjukdomar öka. Idag är det i lägre socioekonomiska grupper som astma är vanligast och symptomen svårast. Risk för astma och allergi kan minskas genom rökfria miljöer, minskade luftföroreningar, bättre mathantering och tydligare innehållsdeklarationer på livsmedel.
Förbättrad diagnostik och behandling, men framförallt förebyggande åtgärder, kan leda till förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet hos de drabbade, men även samhällsekonomiska vinster.
Astma- och allergivården inom SLL ska stärkas utifrån etablerad forskning.Annars är det bara att konstatera att dygnet just nu tycks ha för få timmar.
Mina uppdrag på Karolinska Institutet som programdirektor för biomedicinsk analytikerprogrammet och som samordnare för klinisk utbildning i ledningsgruppen för CKU skulle kunna sluka all min tid. För att inte tala om den undervisning samt examinationer som jag försöker hinna med. Att bibehålla kontakten med studenterna är nödvändigt!
Därför har jag egentligen inte tid för ytterligare uppdrag - som att arbeta med införande av hållbar utveckling i KI:s utbildningsprogram mm. Men det är ju också viktigt!

Framöver ska jag dessutom agera mer och mer som "riktig" politiker med nya spännande uppdrag av olika slag (ska fastställas i mitten av december).

Nåväl, jag ska inte beklaga mig. Allt är ju självpåtaget och, som sagt, det är (oftast) både kul och viktigt. Men just nu känner jag att begreppet Good enough är ganska sunt:
Jag hinner inte med allt som behöver göras men jag gör definitivt mitt bästa. Och det kommer jag fortsätta med. Men jag inser att jag förr eller senare måste välja...

fredag 19 november 2010

World Toilet Day 19 nov - Ingen skitsak!


En toalett kan rädda liv.
Bra krönika av Anna Laestadius Larsson idag.

Locums VD fick sparken under MP-möte

Vad gillar ni kvällstidningsrubriken ovan?
Idag deltog jag i MP:s budgetmöte i Landstingshuset. Mötet hade knappt inletts när oppositionslandstingsrådet Raymond via mobilen fick veta att Locums VD Gunilla Högbom fått sparken. Strax efter gav MP:s representant i Locums styrelse, Ewa Larsson, sin bild av det hela;
Gunilla Högbom som förmodligen är en ytterst kompetent VD, nyligen prisbelönt, hade med medborgarnas bästa för ögonen tagit för många egna initiativ. Dialogen med, i första hand styrelsens ordförande Mikael Freimuth (M), har uppenbarligen inte fungerat tillfredsställande - men det är nog inte bara Gunilla Högboms fel.

Det intressanta är, tycker jag, att entledigandet sammanfaller med att en ny landstingsorganisation ska införas med förändringar som bl a innebär konsekvenser för Locum framöver...

söndag 14 november 2010

MP-weekend i rasbiologens hus


Helgen har spenderats i trevligt sällskap med Miljöpartiets övriga landstingsledamöter på Klubbensborg vid Mälarens strand. På bilden syns Tornvillan där vi diskuterat valresultatet i höstas samt framtidsfrågor och -strategier. Hemligt, hemligt!
Med tanke på att jag och partikollegorna kämpar för en jämlik vård så är det ett sorgligt sammanträffande att en av rasbiologins centralgestalter, professor Gustaf Retzius, bodde här i slutet av 1800-talet.

Över till något roligare;
Den gröna Sverigekartan ska enligt uppgift visa samtliga landsting och regioner där MP regerar i koalition med andra partier. En glädjande syn - även om det ser olyckligt grått ut just i Stockholmsregionen...När detta skrivs på söndagskvällen så har Mona Sahlin meddelat att hon avgår som partiledare. Socialdemokratin är i trångmål, men det är knappast MP:s fel. Carl Bildt påpekar just i Agenda att problemet för (S) inte är partiledaren utan politiken. Det stämmer nog till stor del, men frågan är om just (M) ska peka finger i den frågan?

onsdag 10 november 2010

Full rulle i fullmäktige?

Veckan har inletts på ett händelserikt sätt. I måndags kväll var det regionmöte där Miljöpartiets landstingsråd och gruppledare/talespersoner skulle väljas.
Det låg en spänning i luften. Ord som demokrati, maktkoncentration, förtroende blandades om vart annat i engagerade inlägg. Som ombud för Upplands Väsby så gällde det att kryssa rätt på valsedlarna när det blev sluten omröstning. Hursomhelst, valen avlöpte väl.

Dagen därpå deltog jag på Dagens Medicins Privatvårdsdag och medverkade - som tjänsteman - bl a i slutdebatten om privat vård där jag envetet påminde om vikten av att kombinera hälso- och sjukvårdsuppdraget med forskning och utbildning.

Mitt på dagen smet jag iväg en stund till Landstingshuset på Hantverkargatan för att delta på informationen till nya landstingsfullmäktige. Intressant. Bland annat fick jag veta att jag nu är en offentlig person som riskerar att bli utsatt för stalking - på samma sätt som Evert Taube...

Nåväl, nu känns det som det börjar på riktigt och allra först startar budgetarbetet!

måndag 8 november 2010

Pendeltåget försenat - som vanligt...
Som sagt, jag är tillbaka i Sverige igen efter en vecka i Hanoi. På ditresan mellanlandade jag i Bangkok och passade då på att ta en tur i staden. Jag imponerades av den spårbundna trafiken med snabbt, modernt pendeltåg från flygplatsen och sedan byte till Sky train som ovanför den intensiva biltrafiken sträckte sig i olika riktning över hela innerstaden.


Även i Hanoi rullar trafiken på, även om den präglas främst av det enorma antalet motorcyklar. Ett sky train är kanske ett måste så småningom.Nåväl, när jag i morse i vanlig ordning skulle ta pendeltåget från Upplands Väsby till kontoret i Flemingsberg så var det som vanligt förseningar. Detta pga väntan på grön signal och senare en dörr som strejkade. Snart är det fler dörrar som, med välbekant röd etikett, är avstängda än som är öppningsbara...

Vart vill jag komma med detta? Jo, att Stockholm, Europas miljöhuvudstad, en högteknologisk välmående stad i ett av världens rikaste länder SKA ha en kollektivtrafik av högsta kvalitet! Så är inte fallet idag, och det avhåller folk från att resa kollektivt. Det är inte acceptabelt och det måste vi göra något åt!
Jag vill verka för att stockholmarna ska ha högsta förtroende för kollektivtrafiken och att de som köper ett månadskort ska belönas med snabb, trevlig och miljövänlig transport genom stan.

söndag 7 november 2010

Good Morning Vietnam!Har varit en vecka i Hanoi för besök på Dai Hoc Y (Hanoi Medical University). Det är 6 år sedan mitt förra besök och det är intressant att notera hur de ekonomiska hjulen snurrar på i denna socialiststat. Det är fortfarande ett myller av människor och trafiken är lika livlig, men nu ser man lite fler bilar än tidigare. Det är ju drömmen för vietnamesen att äga en bil även om den tar sig fram sämre än vespan eller lätta motorcykeln.

Enligt uppgift så har vårt svenska biståndsorgan SIDA påbörjat ett tillbakadragande från Vietnam eftersom landet numera klassas som medel- istället för låginkomstland.
På sätt och vis kanske ett trist besked samtidigt som det är glädjande att Vietnam i allt högre grad kan stå på egna ben och bygga en framtid med ökande välfärd. Allvarligt är dock att (det forna) utvecklingslandet, i och med befolkningens ökande välstånd, också riskerar att alltmer bidra till användandet av fossila bränslen. Apropå avgaser så har numera en majoritet av trafikanterna munskydd i trafiken - liksom hjälm i olika form och färg!Ho Chi Minh
Den stora staden i söder heter ju numera inte Saigon utan Ho Chi Minh City för att hedra den store ledaren. På bilden nedan ses en av alla de vakter som omgärdar Ho Chi Minhs mausoleum i bakgrunden. Några månader per år restaureras ledarens kvarlevor av experter i Moskva.
Ständig bröllopsyra?
Bilden högst upp visar en propagandaskylt intill Hoan Kiem Lake med den vackra pagoden. Under skylten ses ett av alla de brudpar som poserar för fotografering på romantiska platser som denna. Uppenbarligen en omfattande bizniz.
(Klicka på bilderna för att förstora dem)