torsdag 27 januari 2011

Biosäkerhet – Nä, det handlar inte om film…

Idag påbörjade jag ännu ett nytt engagemang. Som gammal (?) virolog hade jag blivit ombedd att ingå i KI:s Biosäkerhetskommitté. Det kunde jag inte säga nej till eftersom jag ser det som viktigt, intressant och lärorikt.

Det handlar alltså om att se till att forskarna på KI hanterar bakterier och virus på ett korrekt sätt så man inte äventyrar människors hälsa samtidigt som man försöker främja densamma genom forskningen. Det handlar om föreskrifter, kunskap och kompetens, och skyddsnivåer på laboratorier.

Det handlar ofta också om genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM), dvs där man fört in en ny främmande gen i t ex en E. coli-bakterie för att den ska producera ett vaccinämne eller annat protein. Det är viktigt att GMM-tekniken hanteras enligt försiktighetsprincipen så inga onödiga risker tas.

Jag ser fram emot fortsatt arbete i kommittén, framförallt rörande hur vi kan förbättra utbildningen om biosäkerhet.

Väsby Välfärd! Finns till för Dig - varje dag!

Igår påbörjade jag ett nytt engagemang. Det var första sammankomsten med Upplands Väsbys Produktionsstyrelse där jag är ny ledamot för MP. Under en helkväll fick vi politiker en informativ och rolig (åtminstone bitvis) presentation av den kommunala verksamheten som vår styrelse ska ansvara för: det nya gymnasiebygget (stjärnskottet Väsby Nya Gymnasium), för- och grundskola, kultur och biblioteksverksamhet, social omsorg för väsbybor med funktionsnedsättning och för äldre, samt hemtjänsten. Allt detta, och mer därtill, utgör Väsby Välfärd.

Sympatiska och, som det verkade, engagerade chefer redogjorde för framtidssatsningar men också problem i form av bl a ett ökande kostsamt överskott av skolplatser, ökat antal missbrukare, oroande många deprimerade tonårsflickor, samt en hemtjänst som tvingas genomgå något av ett personalpolitiskt stålbad. Det senare pga konkurrens från det stora antalet privata hemtjänstaktörer, vilket Alliansen åstadkommit? Jag vet inte, men hursomhelst så finns det mycket att snabbt sätta sig in i och försöka påverka i rätt riktning, för väsbybornas bästa. Förresten, det var intressant att notera att denna förvisso fullmatade informationskväll inte innehöll ett enda inslag från någon privat aktör. Jag undrar hur Produktionsstyrelsen ska relatera till de privata utövarna? Min grundinställning är ju att en ansvarsfull politiker inte forcerar igenom en privatiseringsprocess bara för sakens skull. Mångfald i välfärden kan vara bra, men då med måtta och eftertanke. I detta brister Alliansen gång på gång.

Hursomhelst, min ambition är att ge mig ut och besöka verksamheter men jag gör nog klokt i att försöka fokusera på de frågor där jag och MP verkligen kan göra något.

tisdag 25 januari 2011

Paramedicin? Parapsykologi?

Tisdagen inledde jag med möte på Södersjukhuset. När jag sedan skulle genom kulvertarna till bussen som skulle ta mig till KI i Solna så såg jag på en tavla ordet PARAMEDICIN. Minns inte om det var på ortopeden plan 3 eller nåt sånt.

Hursomhelst, paramedicin är ett märkligt ord som jag har reflekterat över tidigare.
Märkligt är också att det inte finns i t ex Nationalencykolpedin (på nätet).
Inte heller i svenska Wikipedia.

I engelskspråkiga Wikipedia förklaras det så här:
Paramedicine is a health profession focused on assisting individuals, families, and communities in attaining, re-attaining, and maintaining optimal health, often following acute or sudden onset of medical or traumatic events

Paramedicin. Parapsykologi? Hmmm.
Parapsykologi - enligt Nationalencyklopedin:
Gren av psykologin som forskar inom ockulta och övernaturliga fenomen, bl.a. tankeöverföring och kontakt med avlidnas andar.

Det ger ju ordet paramedicin märkliga associationer; Oförklarliga fenomen vid sidan om vetenskapligt förankrad medicin!?

Nä, jag tycker nog - tills någon överbevisar mig - att paramedicin är ett konstigt begrepp som knappast hör hemma inom seriös hälso- och sjukvård!

måndag 24 januari 2011

Nya Karolinska Solna - Feltänkt!?

I torsdags hade vi som sagt första mötet i den nya Forskningsberedningen som på uppdrag av Landstingsstyrelsen ska förbereda frågor som rör forskning och utbildning i Stockholms län, främst inom hälso- och sjukvården.

I det sammanhanget så är det oundvikligt att komma in på Nya Karolinska Solna (NKS) och detta fantastiska projekt nämndes flera gånger under mötet.
Tyvärr så framstår det som allt tydligare att det saknas en viktig debatt om vilken verksamhet NKS ska innehålla, och hur NKS ska "docka in" i övrig hälso- och sjukvård i länet (och i riket?).

För egen del förvånas jag över att Alliansen så envist håller fast vid att NKS ska innehålla enbart högspecialiserad vård. Min uppfattning är att detta inte är förankrat hos professionen. Det kändes som jag fick lite vatten på kvarnen när prorektor för Karolinska Institutet under sin dragning i Forskningsberedningen uttalade att, när det gäller innehållet i NKS "så har KI inga visioner" (!?). I mina öron så lät det oroväckande desillusionerat med tanke på hur viktigt samarbetet är mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset - och naturligtvis ska vara även i framtiden när NKS står klart.

Som sagt, det finns definitivt anledning att blåsa liv i en nödvändig debatt om vad NKS egentligen ska innehålla, för stockholmarnas bästa. Den debatten måste inledas omgående eftersom innehållet i NKS ska fastställas under året. Förberedelser pågår...

söndag 23 januari 2011

MP = MegaParty!

I fredags kväll hade vi MP-fest på Piperska Muren = Glada miljöpartister, god mat (till och med kött!?) och svängig dansmusik, sång och tal. Bland annat avtackning till avgående, och välkomnande med lyckönskningar till nytillkomna, både politiker (som jag själv) och kanslipersonal. Det ska bli roligt att lära känna och utveckla samarbetet med det nya gänget på kansliet; Utan tvekan ett mycket kompetent och trevligt gäng!

fredag 21 januari 2011

Premiär Forskningsberedningen!

När jag skriver detta så har klockan passerat midnatt. Följaktligen var det igår torsdag som jag deltog på första mötet i Landstingsstyrelsens nya Forskningsberedning. Lite försiktig upptakt i ganska avslappnad atmosfär. Av de förtroendevalda tycktes jag vara priviligierad i så måtto att jag är bekant med de flesta förkortningar som används: ALF, CKU, VFU, CeFAM...
Kort dragning om en FoUU-strategi som fastställts före årsskiftet. Den får jag nog anledning att återkomma till. Även lite snack om NKS. Samma där; Definitivt anledning att återkomma till...
Avslutningsvis en entusiastisk dragning av Karolinska Institutets prorektor; En tidsresa från KI:s grundande 1810, uppfinnandet av "sänkan", till reparativ medicin och morgondagens SciLifeLab.

onsdag 19 januari 2011

Förlust eller nystart?

Häromkvällen skulle jag ta mig in i Landstingshuset för möte med Miljöpartiets stora landstingsgrupp. Jag hade (felaktigt) fått för mig att vi, liksom förra gången, skulle hålla till i själva landstingssalen. Därför försökte jag ta mig in från baksidan av Landstingshuset. När jag till min förvåning upptäcker att ytterdörren är låst så drar jag snabbt fram mitt nya e-Tjänstekort och drar det i kortläsaren samtidigt som någon är på väg ut. I dörren möter jag finanslandstingsrådet som morsar glatt på mig, som om vi känner varandra sedan långt tillbaka. En trevlig prick helt enkelt!

Idag vid lunchtid (tisdag) fick jag information om att Stockholms landstingsdirektör avgått från sin tjänst (fått sparken?). Detta samtidigt som landstingsfullmäktige pågår.

På SLL:s hemsida står att landstingsdirektören Mona Boström och finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl "kommit överens" om detta.
Tänk om jag hade kunnat utläsa det av Torbjörns uttryck drygt 12 timmar dessförinnan! Nåväl, finanslandstingsrådet verkar som sagt vara en trevlig prick som tyvärr inkarnerats i fel partifärg. Frågan är egentligen om han verkligen vill vara finanslandstingsråd? Hursomhelst, tyvärr har han inte mycket tid för sin egen blogg numera.
De nya plikterna är betungande...

onsdag 12 januari 2011

Yes! En räkning att betala!

Idag fick jag en räkning för en årsavgift. Med tanke på det betydelsefulla arbete de utför så är det med glädje jag betalar till den ideella föreningen Maskrosbarn. Jag har skrivit tidigare om deras arbete för att stödja barn med psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar - och varför jag känner ett särskilt engagemang för dem.

tisdag 11 januari 2011

Näcken spelar i Väsbyån!

Jo, det är sant. Trots att jag hört det tidigare så blev jag lika förbryllad ikväll när jag passerade bron över Väsbyån efter att ha klivit av pendeltåget. Det strömmar inte bara vatten i denna å utan det strömmar även fiolmusik från dunklet under bron!
Näcken sitter där och spelar för aspen och väsbybornas väl och ve. Jag blir lite glad varje gång jag går förbi och hör musiken.
Osökt kommer jag att tänka på kulturens betydelse för människans hälsa.
Kultur på recept är faktiskt en intressant satsning från regeringens sida.

måndag 10 januari 2011

Miljöministern - en ulv i fårakläder?


Andreas Carlgren är nu tydlig med att de 20 vargarna som snart ska skjutas, de måste dödas för att skapa acceptans för vargen - !?
Ja, och så för att ge plats för fler vargar förstås!

Kritiken ökar i Alliansens egna led, EU kritiserar Sverige för denna omotiverade jakt, forskarna upprepar gång på gång dels att de vargar som dödades förra året var betydligt friskare än vad Carlgren & Co antytt, dels att jakt på detta sätt försvagar vargstammen, inte stärker den som Carlgren felaktigt hävdar.

När ska Carlgren och regeringen inse sitt misstag? Eller är det för mycket prestige så man hellre offrar ännu fler friska vargar än erkänner att man haft fel?

söndag 9 januari 2011

Extrem kyla - och mänsklig värme!


Nu är julhelgerna över och ett nytt år har inletts. Det har ibland varit riktigt smällkallt i vinter, som mest faktiskt 27 minusgrader här i Upplands Väsby. Jag har som barn upplevt 50 minusgrader en vinter i mammas hemby Högland i Västerbotten. Då var man inte utomhus i onödan! Men 27 minus är inte fy skam det heller. Det är det kallaste jag varit med om i Stockholm. Enligt uppgift så ska det bero på den nordatlantiska oscillationen.

När jag skriver detta så har vi precis fått ett väderomslag och det har faktiskt börjat töa, för första gången på månader. Känns konstigt.
Nåväl, även om det har varit riktigt kallt utomhus så har det varit varmt inne; Helgerna har nämligen gett möjlighet till härliga, varma familjesammankomster, både med M:s skånska gren och med min norrlands-italienska gren, "La famiglia" (med förgreningar i Norge också!). Det är lätt att pga (upplevd) tidsbrist försumma släkt och vänner. I så fall är risken stor att man gjort en felprioritering. Det är ju dågarna med familj och vänner vi minns ;-)

Snart är det dags för mina första möten i landstingets forskningsberedning och i kommunens produktionsstyrelse. Det ska bli kul och intressant och för stockholmarnas bästa räknar jag med ett konstruktivt samarbete över partigränserna i båda sammanhangen.

Jobb, förtroendeuppdrag, relationer; År 2011 väntar ivrigt på att fyllas med ett värdefullt och minnesvärt innehåll!

onsdag 5 januari 2011

Ny Patientsäkerhetslag - en negativ sedelpress?

Vid årsskiftet trädde den nya Patientsäkerhetslagen i kraft. De senaste 10 åren så har ersättningen fördubblats till patienter som skadats i vården och det förutspås att den nya lagen kommer ge en fortsatt ökning av antalet anmälningar - och skadestånd.

Det är viktigt att vi lyckas tillämpa lagen på rätt sätt, så den kan bidra till att förbättra vården. Målet måste ju vara att få ner skadeståndskostnaderna, inte tvärtom!

tisdag 4 januari 2011

Danska svinerier?Ovan ser ni min egenhändigt tillagade julskinka som vi just har ätit upp det sista av. Jag är noga med att köpa svenskt fläskkött trots de enorma mängder billigt danskt fläskkött som vi har i våra köttdiskar. Jag är inte överdrivet protektionistisk. Inte heller är jag så naiv att jag inte tror att även svenska grisar far illa hos någon uppfödare.
Men det är nog ändå så tyvärr att de danska grisarna - ca 25 miljoner till antalet vilket är 10 ggr fler än i Sverige - fortfarande löper stor risk att utsättas för en behandling som bryter mot både lagar och etik.
Trots detta så hamnar enligt uppgift 40 000 ton danskt fläskkött på våra tallrikar bara för att den är några kronor billigare. Okej, det kan röra sig om en eller ett par tior mer per kilo, men var går gränsen för vad man - bokstavligt talat - kan svälja? Är det värt en insparad tjuga att äta fläsk från ett djur som kan ha fötts upp under vidriga förhållanden; endast stå-utrymme i boxen, fullt med dynga, kannibalism, piskad fram till slakt? Nej, jag tycker inte det.

Sverige har hårda regler för uppfödning vilket också gör att det svenska fläsket kostar mer att producera. Till dess att de danska uppfödarna på ett trovärdigt sätt kan visa att de föder upp grisar på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt så fortsätter jag bojkotta det danska fläskköttet. Och många med mig, men tyvärr inte tillräckligt många - än så länge...

måndag 3 januari 2011

Sociala medier - Frälsning eller förbannelse?

En tramsig, närmast retorisk fråga, javisst!
Men är det värt risken att fläka ut sig på webben, i sin blogg (tjockisskatt!?), på Facebook (Volvo=dårhus?) eller Twitter (UD:s infokanal)? Jo, förmodligen men man bör nog tänka sig för en gång extra innan man klickar på publiceringsknappen.

Eller?
Det kan ju bli förbaskat trist också, om ingen nånsin vågar sticka ut lite.
Hmm, helt klart en svår balansgång.

Hursomhelst, jag törs inte ikväll gå ut med något budskap överhuvudtaget. Då kan jag ju dra på mig kritik.

Imorgon däremot - då ska jag här på bloggen ge mig på danskarna! For helvede!