måndag 30 april 2012

England kidnappar svenska humlor? Om biologisk mångfald

(OBS! Humlan på bilden är inte en vallhumla)

En nyhet av det ovanligare slaget har trängt igenom det senaste dygnet. Enligt uppgift så är ett gäng forskare från Storbritannien just nu i Skåne för att fånga upp till hundra humledrottningar.
I svenska media uppmärksammas detta bl a i:
SvD: Skånska humlor riskerar utrotning

Det rör sig om vallhumlan (Bombus subterraneus, på engelska short-haired bumblebee) som är utrotad i Storbritannien sedan ett drygt decennium. Anledningen till utrotningen är att humlans naturliga livsmiljö (habitat) förstörts; De senaste 60 åren har 97% av brittiska ängar med vildblomster försvunnit, som en konsekvens av människans påverkan.


Vallhumlan är inte skyddad i Sverige (tyvärr?). Därför finns det inte några lagliga skäl att förhindra den brittiska humle-hämtningen. Enligt nyhetsrapporteringen så ska aktionen i Skåne vara godkänd av jordbruksverket men länsstyrelsen i Skåne tycks ha invändningar.

Om det är så att vi i Sverige, specifikt Skåne, har gott om vallhumlor så är det naturligtvis en bra sak om vi kan bidra till att dela med oss av en utrotad art i annat land. Men det finns de som varnar för risken att denna omfattande decimering av 100 humledrottningar kan hota vallhumlans existens i Skåne. Därför menar man att det finns, om inte juridiska så åtminstone etiska invändningar mot britternas aktion.

För den som vill följa den brittiska projektledaren på närmare håll så har hon en blogg (Nikki's Blog) och en twitter (shbumblebeeproject). På den senare skrev Nikki Gammans igår:
There has been a terrible misunderstanding. I am working with the local authorities in Skane to resolve the issue.

På detta har det kommit följdfrågor där hon ombetts att utveckla vad hon menar med missförstånd. Hon har också blivit ombedd av SVT Sydnytt om en intervju. Men det tycks nästan som om Nikki Gammans gått under jorden?

Frågan är om denna humle-hämtning var tillräckligt väl planerad och förankrad? Om svaret är Nej så kanske Nikki Gammans och hennes brittiska kollegor underskattat komplexiteten i denna uppgift - utöver svårigheterna att fånga och hålla alla humlor vid liv? Eller det kanske är Jordbruksverket som begått ett misstag? Inte helt osannolikt...

Någon kanske tycker att det är löjligt att en humlefråga kan bli så stor, kanske t o m blir internationell politik. Men som jag nämnt tidigare så är just den minskande biologiska mångfalden ett av mänsklighetens största och viktigaste utmaningar framöver. Människans framfart, främst pga omvandling av mark, leder till att många arter (både växter och djur) förlorar sin naturliga habitat. Utrotningen av arter går idag minst 100, kanske 1000 gånger snabbare än "normalt" på grund av människans agerande.

Detta är en av de Jordens hållbarhetsgränser (Planetary boundaries) som är klart passerad redan idag och där vi måste vända en starkt negativ utveckling. Annars riskerar vi att hela ekosystem och ekosystemtjänster kollapsar, t ex pollinering av viktiga grödor. Sådana kollapser kan få allvarliga följder för ekonomi, livsmedelsförsörjning, miljöpåverkan etc.
Valborgshelgen inledd...

...med nystekt strömming på en solvarm farstutrapp. Sämre kan man ha det!


Vad tycker läkarna om vårdvalet egentligen?


En uppskattad förmån som landstingspolitiker är att jag har möjlighet att prenumerera på tidskrifter för 1500kr per år. Eftersom jag har tillgång till Dagens Medicin på annat håll så har jag valt att prenumerera på Läkartidningen – som kostar prick 1500kr/år. Där går alltså hela pengen åt…
Nåväl, Läkartidningen innehåller alltid viktig och intressant läsning. I nr 16 av årets Läkartidningen ger den debattglade distriktsläkaren i Ryd, Bengt Järhult, en mycket bra kommentar till vad en tidigare ledarskribent (Karin Båtelson) hävdat angående vårdval:
Läkarförbundet ser utomordentligt positivt på regeringens satsning att utvidgavårdvalet


Den kloke dr Järhult menar att ledarskribenten gärna kunde ha problematiserat LOV (Lagen om valfrihetssystem inom primärvården) dit specialistvården synes föras med sin fria etablering.
Finns det t ex några faror med att staten dopar sjukvårdssystemet med 100-tals miljoner kronor för att göra landstingen privatiseringsmöra?

Jag har ju här på bloggen i åtskilliga inlägg diskuterat det tve-eggade svärdet som mångfald och valfrihet utgör och jag är helt ense med Bengt Järhult när han efterlyser en mer omfattande och seriös problematisering.
Jag är rädd att vi i flera avseenden inte kan överblicka konsekvenserna av den på många håll alltför snabba omvandlingen av svensk hälso- och sjukvård. Inte minst i Stockholm som "leder" omvandlingen.
I en replik publicerad på internet svarar Karin Båtelson, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, att

Båtelson skriver också:
"All förändring innebär risk. Beroende av vilken grundinställning man har kan man välja att främst se möjligheter eller faror. De risker som Bengt Järhult tar upp är viktiga och behöver analyseras. Centralstyrelsen har tillsatt en särskild arbetsgrupp som har det uppdraget, VIS-gruppen. Utöver det Järhult skriver om har gruppen identifierat ett antal frågeställningar som också är viktiga att uppmärksamma, t ex utbildning av ST-läkare, forskningsmöjligheterna och jourerna."

Här kan nämnas att ordförande för VIS-gruppen är Karin Båtelson själv.

På nätet hittar jag också en skrift från 2009, Vårdval i primärvården - hur bör det utformas?
som jag inte hunnit läsa själv, men den kanske ger en fingervisning om vad läkarna, eller åtminstone läkarfacket, tycker om vårdval?söndag 29 april 2012

Superdatorn Watson blir medicinare?

I tidningen It i vården läste jag för en tid sedan om superdatorn Watson som fått nya utmaningar efter att ha vunnit frågetävlingen Jeopardy. Watson är en uppföljare till Deep Blue som besegrade schackvärldsmästaren Garri Kasparov. Nu ska Watson testas som beslutsstöd i hälso- och sjukvården. En sak som Watson - förmodligen - kan bättre än sjukvårdspersonalen är att snabbt upptäcka illavarslande mönster i dataströmmar från bevakningen av exempelvis för tidigt födda barn. Att snabbare kunna vidta rätt vårdinsats i dessa sammanhang kan vara livsavgörande.

Mer att läsa om Watsons nya karriär finns bl a här:
- IBM sends Jeopardy Supercomputer to Medical School

Jag är övertygad om att framtidens sjukvård kommer dra nytta av datorbaserat beslutsstöd, och jag tror att Watson kommer vara med och visa vägen till den framtiden. Detta trots att Watson vid ett tillfälle i Jeopardy ska ha svarat följande på frågan vilken stad i USA som har två flygplatser med namn från Andra världskriget: Vad är Toronto???


Professor i patientsäkerhet - äntligen!

Nu har äntligen den av landstinget finansierade professuren i patientsäkerhet vid Kungliga Tekniska Högskolan blivit tillträdd av Richard Cook, läkare och forskare i mänskliga misstag i hälso- och sjukvårdens organisation. En del av hans meriter finns listade här.
Jag förmodar och hoppas att vi i forskningsberedningen ska få träffa dr Cook så småningom för att höra hur han ska angripa sitt oerhört viktiga uppdrag som är tänkt att rädda patientliv och minska onödigt lidande.

ME/CFS på TV4-nyheterna - nobelpristagarens hjärnmedicin

På TV4-nyheterna på söndagförmiddagen rapporterades om ett läkemedel med effekt mot ME/CFS. Nyhetsklippet finns inte på internet ännu, men det handlade om nobelpristagaren Arvid Carlssons substans OSu 6162 som beskrivs som en stabilisator för dopamin. Carl-Gerhard Gottfries, VD för Gottfries-kliniken, uttalade sig kort i reportaget och uttalade ungefär att denna substans förhoppningsvis kan hjälpa ME-sjuka genom att lindra hjärntröttheten. Däremot är det inget botemedel mot själva sjukdomen i sig.

Som jag meddelat tidigare så reser jag till London om en månad för att delta på den internationella konferensen Invest in ME den 1:a juni. Strax därefter inleds en annan internationell konferens, The International College of Neuropsychopharmacology (CINP) - i Stockholm! - och där handlar en av sessionerna om just hjärntrötthet, t ex med följande inslag:
Effect of the dopamine stabilizer OSu 6162 on mental fatigue in neurological patients. Arvid Carlsson, Sweden

Det är bra att media uppmärksammar ME/CFS. Samtidigt är det en hårfin gräns mot att väcka falska förhoppningar hos svårt sjuka människor att ett botemedel mot ME är nära. Så är inte fallet när det gäller substansen OSu 6162. Men visst vore det fantastiskt om Arvid Carlssons läkemedelssubstans kan hjälpa även ME-patienter genom att lindra den bedövande hjärndimma som många lider av.

fredag 27 april 2012

Det kom ett sms...

Jag sitter på pendeltåget på "tjänsteresa" till Västerhaninge för att diskutera hur verksamhetsförlagd utbildning för blivande sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter - kanske t o m blivande läkare - kan bidra till att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Det plingar till i mobilen. Ett sms: "Tack! Det blod du gav har nu kommit till nytta för en patient. Hälsningar, Blodcentralen" Ett både trevligt och smart grepp att med direkt återkoppling behålla blodgivare. Plötsligt så skiner solen ännu lite klarare utanför tågfönstret och veckans vedermödor är som bortblåsta!

Glad landshövding av teflon?

Som landstingspolitiker så får jag i brevlådan Handelskammartidningen. I senaste numret finns att läsa från Stockholms Handelskammare bl a om den stora brist på högutbildade som förutspås för Stockholms län: en brist på 73 000 redan år 2030!?

Samtidigt framhåller Gunnar Wetterberg att det var värre förr vilket känns betryggande. Gunnar Wetterberg är en av dessa sällsynta personer som jag verkligen gillar och ser upp till, trots att jag inte känner dem.

Nåväl, i samma nummer av Handelskammartidningen så förekommer, både på omslaget och inne i tidningen, en sprudlande glad och skrattande landshövding vid namn Chris Heister. Jag förstår att Chris är så själaglad så hon ser ut att kunna spricka: Hon slipper ju nämligen ta ansvar för beslutet om REA-utförsäljningen av vårdcentralen Serafen (som jag avhandlat på annan plats). Eller rättare sagt, Chris Heister (M), i likhet med Maria Wallhager (FP), har lämnat den aktiva politiken och använder detta faktum som argument för att helt avhända sig allt ansvar för Serafen-beslutet, vilket bl a Sveriges Radio tog upp i veckan:

Beslut om försäljning stred mot lagen

Dagens aktiva politiker då? Jo, Filippa Reinfeldt (M), Birgitta Rydberg (FP) m fl hänvisar till Chris Heister (!) som alltså var finanslandstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande då det begav sig.

Detta fenomen, att politiker smiter ifrån sitt ansvar bara för att de har lämnat en specifik förtroendepost, är kanske lika bekymmersamt som det tycks vara ett tecken i tiden? Det är Sanna Rayman som lyfter frågan på ett bra sätt i dagens SvD:

Så du har släppt de här frågorna, säger du?

Förresten, även Chris Heister bloggar. Jag gick in på bloggen och sökte på ordet Serafen. Noll (0) träffar!?


Tävla i bloggande!?

Nä, det går knappast. Åtminstone inte med den typ av blogg som jag vill ha.
Men om någon bloggläsare tycker att det plötsligt rasslade till med ett helt sjok blogginlägg senaste dygnet så finns förklaringen här, åtminstone delvis:

Politometern och dess topplista över MP-bloggare

Jag ligger nog inte så högt i inflytande är jag rädd, men den listan är ändå ur funktion sedan en tid.

Däremot sniffar jag faktiskt på en tredjeplats i antal blogginlägg under tre månader.
Fler inlägg har endast David Sennerstrand, Mikael Clemens och - Birger Schlaug!
Tänk att vara hack i häl på giganten Birger, åtminstone när det gäller kvantitet. Inte illa! ;-)

Eller - har jag kanske lyckats klättra upp till tredjeplatsen?
Det roliga i sammanhanget är ju hursomhelst att det finns hur mycket spännande, upprörande och inspirerande som helst att skriva om!
Finanslandstingsrådet och bortslumpade Serafen

Turerna och debatten kring Alliansens katastrofala REA-försäljning av vårdcentralen Serafen fortsätter i media, t ex:
- I Sveriges Radio
- I Dagens Arena
- I Svenska Dagbladet

Nu har finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl fått bekräftat att Serafen, som såldes ut för knappt 700 000 kr, sedan såldes vidare för 20 miljoner kr. En makalös naiv blunder anser jag. Eller ren kapitalförstöring av skattebetalarnas pengar!
Och enligt uppgift så har nu landstingsdirektören fått i uppdrag att undersöka möjligheten att få mer betalt i efterhand (!)
Ska man skratta eller gråta?


torsdag 26 april 2012

Nytt forskningsregister döms ut som olagligt

I Dagens Medicin förklaras att Datainspektionen ser det som olagligt att samla data från forskningsprojekt för framtida - ospecificerad - forskning.
I detta fallet Svensk Nationell Datatjänst (SND).
Man kan se klara paralleller med beskedet som rörde Life Gene. Detta ger ytterligare anledning att se över lagstiftningen på området, men det bör göras noggrant och ordentligt en gång för alla. Inte en hafsig snabblösning som utbildnings- och forskningsminister Jan Björklund basunerat ut.

Om Björklund driver igenom det på ett dåligt sätt så blir det ytterligare en anledning för honom att i framtiden träffa Konstitutionsutskottet?

Cynisk förhalning, del 2: Sprutbyte

För två (2!) år sedan beslutade Stockholms läns landsting om ett försök med sprutbytesverksamhet i syfte att minska smittspridning av framförallt HIV. Detta enligt positiva erfarenheter från andra håll där man prövat detta.

Det är moderaterna i Stockholms stad som sedan förhalat frågan in absurdum, eftersom man i grund och botten är motståndare till denna verksamhet. Därför obstruerar man ett beslut som fattats i vederbörlig demokratisk anda. Under tiden riskerar missbrukande människor att smitttas, med ökat lidande för dem och ev anhöriga, samt ökade kostnader för samhället.

Här gäller samma som i föregående inlägg: Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige!


Cynisk förhalning, del 1: Vård för papperslösa

Igår skrev mina partikollegor Maria Ferm och Åsa Romson om att Alliansen nu måste ta migrationsuppgörelsen på allvar. I höstens statsbudget måste finnas inkluderat lika rätt till vård för alla, även för papperslösa.
Som Maria och Åsa anger:
"Det innebär att den utredning som är gjord (Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet, SOU 2011:48) och som överlämnades till regeringen för snart ett år sedan måste skickas ut på remiss i vår, så att remissvaren kan ligga till grund för propositionen. Görs inte det hotas stödet för hela överenskommelsen."

Den långbänk som Alliansen, med moderaterna i spetsen, har satt denna fråga i är ovärdig välfärdslandet Sverige!

Utbildningsministern i KU - del 1?

I måndags blev utbildningsminister Jan Björklund förhörd i Konstitutionsutskottet angående fiaskot med lärarlegitimationer. Elaka kommentarer på webben gör gällande att utbildningsministern knappast gjorde en stabil insats. Den som önskar kan göra en egen bedömning av detta på SVT Forum.

Jag är rädd att utbildningsministern snart kan vara tillbaka för att tvingas redogöra för besluten kring det nya kvalitetsgranskningssystemet för högskoleutbildningar vilket riskerar att inte accepteras av den europeiska organisationen ENQA som Sverige anslutit sig till. Det riktigt olycksbådande är ju att svenska studenter riskerar att inte få sina svenska examina erkända i utlandet om ENQA står fast vid sin inställning.

Ännu ett exempel på mindre lyckat förarbete och beslut från utbildningsministerns departement - om man uttrycker sig milt?

onsdag 25 april 2012

Från Produktionsstyrelse till Forskningsberedning

Jag har nyss kommit hem från kvällen möte i kommunens produktionsstyrelse (produktionsnämnd). Av särskild anledning tog mötet längre tid än väntat. Jag återkommer till det nästa vecka.

Imorgon är det dags för möte i landstingets forskningsberedning, för omväxlings skull i Huddinge/Flemingsberg. Anledningen är att vi ska besöka Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa där vi ska få information om Flemingsberg Science samt Innovationsplatsen, det senare en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

Enligt dagordningen ska vi också få träffa sjukhusets nya FoU-direktör (utvecklings-U:et har överlåtits till Innovationsplatsen). Kvarstående F samt U står alltså för Forskning och Utbildning. Jag ser det som oerhört viktigt att dessa verksamheter är sammanlänkade och stöttar varandra. Nya FoU-direktören heter Jan-Inge Henter och förutom att jag hittills bara hört gott om honom så har jag också, i sjukhusets personaltidning Karolina (finns inte på webben!?), läst ett trevligt personporträtt av honom.
En person som varit engagerad i Läkare för miljön - och enligt uppgift i tidningen, fått pris av sin kommun för miljöengagemang - kan ju inte vara annat än en bra, ansvarstagande individ, eller hur?
Jag ser fram emot att träffa honom imorgon, och få ta del av hans vision för FoU-uppdraget.

tisdag 24 april 2012

Nya sedlar tecken på Sveriges förflackning

Idag presenterades hur de nya svenska sedlarna ska se ut. Framöver ska nästan enbart kulturfolk pryda våra sedlar: Astrid Lindgren (20kr), Evert Taube (50), Greta Garbo (100), Ingmar Bergman (200), Birgit Nilsson (500). Därutöver Dag Hammarskjöld på den nya tusenlappen. I folkmun redan döpt till Dagsedeln (!?).

Det är ingen tvekan om att det är fantastiska svenska profiler som räknas upp ovan. De har alla åstadkommit storartade bedrifter. Men jag kan inte låta bli att sammantaget se de nya sedlarna som ett tidstypiskt tecken på svensk förflackning. Samhällsbyggare, uppfinnare, vetenskapskvinnor och -män är för nördiga för att pryda 2000-talets sedlar?

Det är faktiskt ganska sorgligt.

Jag har redan tidigare beklagat mig över valet av motiv till de nya sedlarna. Detta i samband med ett blogginlägg om Dawit Isaak.


söndag 22 april 2012

Konferensen Stockholm +40 på webben

Imorgon måndag startar den internationella konferensen Partnership Forum for Sustainable Development - Stockholm +40.

Sändningen 23-25 april visas på:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/15451 (LD sändning)

Det går bra att twittra frågor till konferensen:
I första hand är det panelerna under dag 1. Frågorna drivs och moderereras inför och på plats under själva konferensen i samarbete med Solstråle kommunikation och miljödepartementet och övriga moderatorer.

Twittra frågan  med hashtag #sthlm40 eller skicka direkt till @miljodep

Mer info kommer komma på @miljodep och på konferensens webbsida. Där finns också program för konferensen.

Vi kommer direktsända konferensen i en hörsal på KI (hörsal Vesalius, Berzelius väg 3 för den som är intresserad) och varva detta med egna föreläsningar på temat Hållbar utveckling och människans hälsa.
Vi planerar att senare lägga våra egna föreläsningar tillgängliga på webben.

Om Jordens hållbarhetsgränser och en oroande CO2-trend...Som jag nämnt tidigare så ägnas denna helgen åt att förbereda föreläsningar inför måndagen då jag ska prata om Jordens hållbarhetsgränser (Planetary Boundaries) och människans hälsa. Detta utgör en del av Karolinska Institutets program med anledning av den internationella konferensen, Partnership Forum for Sustainable Development - Stockholm +40 som är en uppvärmning (!) inför klimatkonferensen i Rio i sommar.

Det är först under senaste året som jag själv börjat mer i detalj sätta mig in i begreppet Planetary Boundaries och jag blir alltmer uppfylld av känslan att detta är något som i princip varenda människa skulle behöva ha grundläggande kunskaper om. Termen Planetary Boundaries myntades (tror jag) i en artikel skriven av professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Centre tillsammans med ett stort antal forskare från olika ämnesområden. Det lika fascinerande som komplicerande med Jordens hållbarhetsgränser (som jag försvenskat termen till) är att dessa frågor omfattar så oerhört vidsträckta ämnen som exempelvis geologi, meteorologi, biologi, hydrologi, sociologi  - samt medicin och hälsa. 

En sak som slår mig när jag läser artikeln Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, är att det trots ett stort antal medförfattare inte finns med någon från Karolinska Institutet. Jag tror att det i första hand är vi på KI som bör ta en funderare över detta faktum. Och det gör vi också. Diskussioner har inletts huruvida forskare från KI kan bidra med en tydlig hälsoaspekt i teorierna kring Jordens hållbarhetsgränser. Oerhört spännande tycker jag, och oerhört viktigt!

Med anledning av mina förberedelser för att beskriva Jordens hållbarhetsgränser utifrån ett hälsoperspektiv så hittade jag en sida med rapportering om aktuell CO2-nivå. CO2 (koldioxid) är ju en av växthusgaserna som människan bidrar till genom olika förbränningsprocesser, och därigenom bidrar till den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Av den anledningen har jag lagt in aktuell månadsnotering för CO2 här intill på bloggen. För att uttrycka sig försiktigt så visar den en oroväckande trend...


Högskoleverket - Det blåser upp till storm igen?

Sedan flera år tillbaka så har jag haft synpunkter på Högskoleverkets kvalitetsgranskande funktion. Den är oerhört viktig och därför är det nödvändigt att den utförs på ett korrekt och väl förankrat sätt. Jag har tagit upp det flera gånger här på bloggen (Högskoleverket och jag...; Regeringen + Högskoleverket = "nytt högskolelandskap"!? ; Akademins sisyfossten)och jag har skrivit debattinlägg (Nya kvalitetsgranskningen på väg - Highway to hell!?) som bemötts vänligt och intetsägande av HSV:s högsta ansvariga tjänstemän.

Nu börjar de kritiska seglen fyllas med friska vindar igen när Lena Adamson, tidigare st.f. myndighetschef på Högskoleverket och numera expert i kvalitetsfrågor för European Institute of Innovation and Technology, och för Council of Europe, skriver i SULF:s tidning Universitetsläraren, Det nya kvalitetssystemet - vad blir det för resultat?
Lena Adamson är kunnig, insatt - och mycket kritisk till det nya kvalitetsgranskningssystemet. Redan när förslaget kom från Jan Björklund och Utbildningsdepartementet så förklarade hon: Förslaget är ett rent lekmannaförslag...ett kvalitetssystem i total avsaknad av all grundläggande metodologisk underbyggnad.


Som ett sammanträffande så kunde man i lördagens DN läsa att svenska studenter riskerar underkänt i övriga Europa. Anledningen är att den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) påtalar att man redan tidigare framfört liknande kritik men att man inte fått gehör från Utbildningsdepartementet.

Enligt uppgift så avvaktar HSV nu ytterligare besked från ENQA innan man vet hur man ska gå vidare;
- Vi följer det uppdrag vi fått från regeringen.

I den rapport som ENQA nyligen publicerat framgår att HSV förefaller vara väl organiserat men man ifrågasätter verkets operationella självständighet (med rätta! - Michels anmärkning). ENQA konstaterar också att det nya kvalitetsgranskningssystemet inte överensstämmer med ESG (European Standards and Guidelines for external quality assurance agencies).

Redan innan vi hunnit se resultat av de första granskningarna enligt det nya systemet så börjar det stå klart att systemet sannolikt måste skrotas till förmån för en ny modell - precis som jag m fl förutspått. Ett resursslöseri utan dess like, och riktigt allvarligt om våra svenska studenter och deras examina riskerar att inte accepteras i övriga Europa.

Vi har ett Utbildningsdepartement som leds av en major som är van att peka med hela handen. Med tanke på alla tokiga beslut och misslyckade reformer de senaste åren så inser man att Jan Björklunds ledarstil knappast har gagnat skol- och utbildnings-Sverige:
- Jämförelsevis höga avgifter för studenter som söker från länder utanför EU-EES har skrämt bort 80% till magister-/masterkurser.
-  Lärarlegitimationen blev en kalkon.
- Nya gymnasiebetyg infördes och måste justeras i efterhand för rättvisa bedömningar och jämförelser.
- Kvalitetsgranskningssystem, ogenomtänkt och dåligt förankrat. I strid med internationella system?
- Flaggade beslut från Björklund om snabbåtgärd (varning, varning!) för att lösa Life Gene-problematiken.

Ytterligare kommentar överflödig.lördag 21 april 2012

Jordens hållbarhetsgränser och Pesto Silvestri - Mmmmm!

Min blogg är ju lite fyndigt (?) uppkallad efter en gudomligt god hel-grön röra av italiensk härkomst.
Turligt nog för mig så är M mästare på att göra en delikat sådan. Igår blev det sen fredagsmiddag bestående av pasta med pesto. Idag fanns en skvätt över vilken kunde avnjutas på nybakat ost- och olivbröd från lokala bageriet (jo, i Väsby!). Efter att ha suttit vid datorn hela dagen för att förbereda måndagens föreläsningar om de viktiga Planetary Boundaries (Jordens hållbarhetsgränser) så var detta en belöning som hette duga! Mmmmm!

En gammal artikel...

...blir förr eller senare aktuell igen.

förekommen anledning länkar jag här till en tidigare artikel på Newsmill.


Hög personalomsättning i M-lägret?

Statsminister Fredrik Reinfeldt avverkar ministrar och medarbetare på löpande band. Knappt har vågorna stillat sig efter att försvarsministern bytts ut när det idag var dags för den knappt inkörda partisekreteraren Sofia Arkelsten att lämna plats för Kent Persson, en karismatisk medelålders vit man från Örebro.
Ofattbart! Sofia som var så kreativ! ;-)


torsdag 19 april 2012

Sjukt Vårdval Stockholm?

Just nu har jag fullt upp med att planera en KI-konferens med anledning av den internationella konferensen Partnership Forum for Sustainable Development - Stockholm +40. Landets lärosäten har (möjligen lite sent...) inbjudits av berörda departement att direktsända konferensen samt anordna egna aktiviteter i anslutning till den - vilket vi alltså kommer göra på KI.

Nåväl, detta med mera får inte avhålla mig från att nämna gårdagens debattinlägg på DN STHLM Debatt där läkarna Jan Halldin och Anders Romelsjö påtalar riskerna att nuvarande ersättningssystem Vårdval Stockholm leder till en alltmer ojämlik vård, helt i strid med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor för hela befolkningen, och att den med störst behov ska prioriteras. Så är inte fallet idag då det lönar sig rejält att dela upp en patient på flera besök, och dessutom till läkare även om det skulle fungera utmärkt med en sjuksköterska. Ersättningen från landstinget till vårdcentralen är nämligen tre gånger högre för besök hos läkare istället för hos sjuksköterska.
Debattörerna ställer sig med rätta frågande inför det faktum att den styrande majoriteten nu skjuter till ytterligare pengar till Vårdvalet, men utan att satsa på ett socioekonomiskt index i den fasta ersättningen. Ett sådant finns och tycks fungera väl i de flesta andra landsting.
Jan Halldin och Anders Romelsjö avslutar med följande:
"Vårdval och vårdprivatiseringar har av huvudsakligen politiskt ideologiska orsaker införts utan stöd i evidensbaserad forskning och kunskap."

Ytterligare kommentar överflödig! Eller?

onsdag 18 april 2012

Elenor, ME och FörsäkringskassanI videoklippet ovan, som finns både på Facebook och på Youtube med många kommentarer, berättar Elenor om hur hon får kämpa inte bara mot sin sjukdom utan också mot Försäkringskassan.
Halvt på skämt, halvt på allvar brukar jag säga ibland att "Man måste vara frisk för att orka vara sjuk", detta med tanke på hur sjukvården och bidragssystemen fungerar. (Den konspiratoriske kan säkert se ett syfte med detta)

Visst är det så att vårt samhälle inte har oändliga resurser men frågan är ändå om denna typ av bemötande och nedbrytande process som Elenor beskriver är värdig ett välfärdsland? För det är väl Sverige fortfarande?

måndag 16 april 2012

Myror vaccinerar sig?

Jag har redan tidigare på bloggen gett exempel på att vi människor kan lära oss något av myrorna, t ex när det gäller handledning.
I dagstidningen kunde man idag läsa om hur myror slickar varandra rena och friska. De ursprungliga fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Public Library of Science (PLoS):
Social Transfer of Pathogenic Fungus Promotes Active Immunisation in Ant Colonies

Där drar forskarna paralleller mellan myrornas agerande och människans (egentligen Jenner's!) uppfinning att infektera sig medvetet i låg dos. Med andra ord: vaccinering.

Myrornas sätt att pyssla om sina infekterade bröder och systrar är alltså ett sätt att långsiktigt skydda sig själva och myrsamhället. En kvalificerad gissning är att myrorna var före Jenner med denna strategi...


söndag 15 april 2012

Grattis alla biomedicinska analytiker!

Idag den 15 april är det den internationella dagen för världens alla biomedicinska analytiker. I Sverige är vi ca 8 000 och de flesta biomedicinska analytiker arbetar inom medicinsk diagnostik. Minst 70% av alla medicinska beslut rörande diagnos och behandling grundas på laboratoriemedicinska analyser och fysiologiska undersökningar utförda av legitimerade biomedicinska analytiker.

Den internationella dagen, Biomedical Laboratory Science Day, uppmärksammas av den svenska professionella organisationen som jag själv tidigare varit ordförande för, Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL). Likaså av den fackliga organisationen Vårdförbundet som organiserar de flesta av landets biomedicinska analytiker. Däremot, till min förvåning, så tycks uppstickaren Naturvetarna ha glömt årets dag men som tur är så ligger information kvar om fjolårets internationella dag.


Sist men knappast minst så förvånar det mig att mina vänner i den globala organisationen, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), tycks ha glömt bort dagen. Detta trots att det är IFBLS som inrättat dagen!

Nåväl, nu har även jag slagit ett slag för denna för sjukvården så viktiga yrkesgrupp. Det behövs eftersom biomedicinsk analytiker under många år beskrivits som det största bristyrket de kommande åren, t ex i Högskoleverkets arbetsmarknadsprognoser. Det utbildas i princip bara hälften så många som skulle behövas för att fylla luckorna efter nyblivna pensionärer. Bra jobbläge alltså om man utbildar sig inom detta område. Förhoppningsvis kan bristen också hjälpa till att lyfta lönerna innan alla ungdomar skrämts bort från vården. Och det säger jag trots att jag är politiker!Om du undrar vem kvinnan på bilden är så heter hon Dagmar Hävermark och hon var med och grundade samt var första rektor för Laborantskolan i Stockholm. Dagmar blev drygt 90 år gammal men lever kvar i minnet hos alla oss som hade förmånen att lära känna henne. Med tanke på den betydelse Dagmar Hävermark haft för utbildning inom laboratoriemedicinen så hoppas jag att hon någon gång får ett laboratorium uppkallat efter sig. Det är hon definitivt värd!lördag 14 april 2012

Apoteken - exempel på mångfald utan kvalitet

I Dagens Nyheter återges idag hur en mamma med sin febersjuka femåriga dotter tvingas springa runt till 6 olika apotek för att få tag i en relativt vanlig antibiotika. Som jag tidigare diskuterat här på bloggen så är jag naturligtvis för att människor ska ha en valfrihet, men samtidigt så kan det finnas negativa effekter av mångfald och valfrihet när det införs i välfärdssystemet. Framförallt om det forceras igenom alltför snabbt.

Problematiken med apoteken ser jag som ett tydligt sådant exempel där Alliansen inför en mångfald som tyvärr försämrar kvaliteten jämfört med tidigare. Idag har vi fler apotek, som drivs av flera olika huvudmän och företag. Det innebär säkert att det blivit lättare för många av oss att köpa huvudvärkstabletter och tandtråd. Men hur är det för dem som behöver få tag på sin livsviktiga medicin? För många av dem har det snarast blivit svårare och som i exemplet med mamman och flickan ovan så måste de nu jaga runt till flera apotek innan de hittar sin medicin.

Alliansen ser kanske detta som en utveckling framåt. Det gör inte jag. Mångfalden och valfriheten riskerar att bli ett självändamål som i värsta fall försämrar för de svagaste i samhället. Det blir yta istället för kvalitet.

I historien med mamman så slutade det med att hon fick vända sig till läkaren igen, som skrev ut nytt recept på annan antibiotika, tyvärr en med bredare spektrum vilket kan vara negativt både för patienten och för samhället. Hos den lilla flickan så slås den naturliga, nyttiga, tarmfloran ut i högre grad och för samhället så kan det bidra till påskyndad resistensutveckling hos många farliga bakterier.

Kommentarer om ME/CFS

Jag vill rikta ett tack till alla er som kommenterat min bloggpost om Emily Collingridge (Emily kan inte svara längre - Om sjukdomen ME). Kommentarer har lagts direkt på bloggen, men jag har också fått flera mejl. Ett mejl som berörde mig särskilt var från en kvinna som uttryckte sin sorg över en vän, sjuk i ME, som endast 24 år gammal valt att avsluta sitt liv p g a brist på förståelse och hjälp. Att sådant sker i välfärdslandet Sverige 2012 gör mig lika bedrövad som upprörd.
En annan aspekt som flera berört är vikten av att även Försäkringskassan får en ökad förståelse för ME-sjukas tillstånd och problematik. När det gäller att öka kunskapen och kännedomen om ME så finns det utan tvekan mycket att göra.
Igår anmälde jag mig till den internationella ME-konferensen Invest in ME som hålls i London den 1 juni. Utöver att bevaka de senaste rönen om forskning kring sjukdomsmekanismer och diagnostik så hoppas jag också få en större insikt i hur ökad medvetenhet och kunskap om ME kan åstadkommas, hos vårdpersonal, beslutsfattare, Försäkringskassan, m fl. Det räcker inte med att bara forska fram ny kunskap. Kunskapen måste också spridas till alla dem som behöver den för att fatta kloka beslut.

fredag 13 april 2012

Kontinentala perspektiv på politik och skola

Oj, ovanligt långt uppehåll i bloggandet. Orsaken är en påskledighet som spenderades på annan ort (följt av hemkomst och travar med jobb...).

Jag skulle behöva skapa en ny, parallell blogg med resetips och -upplevelser ;-)
Men just nu räcker inte tiden till riktigt. Det får bli någon glimt nedan från senaste utflykten.


Konstälskaren känner möjligen igen Claude Monets trädgård - trots att näckrosorna inte hunnit slå ut. När M och jag besökte trädgården så var det vårblommorna som stod för färgprakten. Det hävdas att Monet, till skillnad från sina samtida kollegor, slösade en förmögenhet på sin trädgård istället för på älskarinnor. Till glädje för alla besökare idag!I likhet med den lille pojken i trädgården så hade den lilla flickan, utanför Versailles, också hon spring i benen.

Barnens glädje och nyfikenhet kontrasterar mot nyheten i Financial Times (FT) att 26% av Frankrikes unga väljare vill se Marine Le Pen som president. Le Pens kampanj grundar sig på bl a främlingsfientlighet. Det är sorgligt att de främlingsfientliga missnöjespartierna fortsätter gå framåt i många länder. De representerar en mörk kraft som inte tillför något gott till politiken.

Apropå barn så läser jag i FT också att Dublin, Irland, planerar att koppla loss hundratals skolor från den katolska kyrkans kontroll. Detta för att åtminstone delar av den irländska skolan ska spegla ett föränderligt samhälle med människor som har annan religion, eller kanske ingen alls. I mitt tycke ett glädjande positivt exempel på (någorlunda) mångfald och fritt skolval!

(Som vanligt går det att klicka på bilderna för att förstora dem)

onsdag 4 april 2012

Forskning och patientsekretess

Forskaren och professorn Christoffer Gillberg förlorade i Europadomstolen när han försökte vidhålla principen att patientens tillika forskningsobjektets integritet måste skyddas till varje pris. Även till priset av att forskningsdata inte kan kontrolleras. Här krockar två grundläggande principer inom medicinsk forskning. Som konstateras i nyhetsförmedlingen så innebär Europadomstolens utslag att vi får mer frågor än svar. En stilla undran i sammanhanget är om detta domstolsutslag kan ha betydelse för jätteprojektet Life Gene - i positiv eller negativ bemärkelse?