torsdag 30 maj 2013

DN vägrar publicera korrigerande replikMed anledning av DN:s ledare torsdag 23/5 (http://www.dn.se/ledare/huvudledare/de-gronas-vagval) så är vi en grupp miljöpartistiska riksdags-, landstings- och kommunpolitiker som försökt framföra en korr
igerande replik, men detta har vi nekats av både DN:s ledarredaktion och Insändarsida. Det kallas inte Tredje statsmakten för intet!
Hursomhelst, då får vi försöka sprida repliken på andra sätt t ex via våra egna bloggar. Som nedan.
Det ironiska i sammanhanget är ju att MP-kongressen tydliggjorde DN:s felsyn, bara två dagar efter ledartextens publicering.
______________________________________________________

Insändartext:


På DN:s ledarsida diskuteras den 23/5 Miljöpartiets framtida vägval. I slutklämmen framförs följande angående vinster i välfärden:

"På ena sidan står de med socialistiska instinkter som tycker att det är principiellt fel att det går att göra vinst på vård, skola och omsorg. Majoriteten och partiledningen står dock på andra sidan och försvarar i praktiken medborgarnas valfrihet och rätten att ha flera olika alternativ att välja på."

Det är beklagligt att DN:s Ledarredaktion på detta sätt far med osanning och blandar ihop begreppen.
Vi miljöpartister som vill ha ex.vis en skola baserad på drivkraften att se människor utvecklas istället för att drivas av kommersiella vinstintressen anser, med stöd i åtskilliga opinionsundersökningar (SOM-institutet, Novus, Dagens Samhälle m fl), att vi representerar en majoritet av befolkningen liksom en majoritet av miljöpartiets kommun- och landstingspolitiker.

Förgäves har vi frågat DN:s Ledarredaktion vilket stöd man har för att hävda motsatsen?
Med Ledarredaktionens sätt att argumentera så är nästan alla länder i världen socialistiska (inkl USA och Storbritannien) eftersom Sverige är i det närmaste unikt i att fritt tillåta vinstuttag från vård, skola och omsorg.

Avslutningsvis vill vi understryka att det inte finns något motsatsförhållande mellan icke vinstdriven välfärd (not-for profit) och en mångfald av utförare. Tvärtom! Miljöpartiet vill ju se fler idéburna verksamheter, vilka idag tyvärr har svårt att konkurrera med stora kommersiella koncerner ägda av riskkapitalbolag. Idag är 70% av Sveriges friskolor vinstdrivna och endast 30% idéburna. Vi vill se det omvända förhållandet vilket skulle innebära större valfrihet för medborgarna!

Som landets tyngsta och mest tongivande ledarsida bör DN:s Ledarredaktion hantera fakta på ett hederligt och varsamt sätt.

Vi som undertecknar är riksdags-, landstings- och kommunpolitiker för Miljöpartiet:
Annika Lillemets, Michel Silvestri, Nils Hillerbrand, Marie Åkesdotter, Olof Olsson, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Peter Bylund, Maria Bergom Larsson, Lena Klevenås

måndag 27 maj 2013

Climate for Change!? Om sär skrivningar


Vår terminen lider mot sitt efter längtade slut och jag sitter med ett an tal student rapporter och blir full
komligt galen på alla dessa för baskade sär skrivningar som över öser vart enda skriftligt alster som an kommer min elektroniska brev låda. Kan man aktivera ett filter av något slag?

Som av slutning på en laborations rapport upp ger exempel vis en student ett fler tal fel källor (!)
Var för inte rätt källor undrar jag still samt?

Nå väl, detta fenomen som tycks ligga i tiden har naturligt vis sina humoristiska poänger så som de ofta upp repade klassikerna som följer:

Extra pris: Fryst kyckling lever endast idag
Efter som jag är mån om mitt ut seende så har jag skaffat mig en rak apparat

På webben har jag hittat fler som är lika upp rörda som jag, men de tycks även vara upp givna efter som de av vecklat sin verksam het, t ex på denna webb adress. Det är led samt tycker jag.

Inom politiken kan det vara riskabelt med sär skrivningar. Som president kandidat gick ju Barack Obama till val med slag ordet Change!
Översätt svenskans klimat för ändring till engelska så blir det plötsligt en positivt klingande slogan...

Hur som helst, nu känns det bättre. Nu kan jag åter gå med röd pennan till mina student rapporter!MP stärkt med förtydligad politik

Återigen har det visats på Miljöpartiets kongress att partiet tar de demokratiska principerna på fullaste allvar. Det innebär att inga beslut är tagna innan ombuden från landets alla hörn har sagt sitt i frågan. Igår visade det sig att det behövdes en partipolitisk kurskorrigering i framförallt tre frågor: 35-timmarsveckan, arbetsgivaravgiften för unga samt frågan om vinster i välfärden.

Med kongressbesluten i ryggen så kan nu språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin sätta full fart in i en begynnande valrörelse där vi med enad front kan visa upp en människovänligare framtidsvision om ett bättre Sverige och en bättre värld. Det är det som politiken ytterst är till för!

Några klipp med koppling till kongressen hittas via nedanstående länkar:

Miljöpartist nöjd med kongressbeslut

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2365731
(ca 4 min in i TV4-nyheterna)

http://www.svtplay.se/video/1249689/25-5-19-30-textat?tab=episodes&sida=2

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/199108?programid=83

http://www.svtplay.se/klipp/1250026/mp-kongressen-gustav-fridolins-tal?tab=clips&sida=1
(Språkröret Gustav Fridolins avslutande kongresstal)

http://www.svtplay.se/klipp/1249350/mp-kongressen-fridolin-kommenterar-bakslag?tab=clips&sida=2lördag 25 maj 2013

Kongressbeslut: Miljöpartiet säger Nej till vinster i välfärden!

Strax före kl 18 på lördagkvällen så fattade Miljöpartiets kongress, med röstsiffrorna 152 mot 63, ett beslut att förtydliga i det nya partiprogrammet att eventuell vinst ska återinvesteras i välfärdens verksamhet.

Det är ett tydligt och glädjande besked som bekräftar att en övervägande majoritet av oss miljöpartister - i likhet med befolkningen - inte vill ha kommersiella vinstintressen som drivkraft för att bedriva välfärdsverksamhet (vård, skola, omsorg). Detta är en linje som jag tillsammans med många partikollegor arbetat för på senare tid (se exempelvis här, här och här). Det är skönt att det arbetet ger resultat!Blocköverskridande överenskommelse om friskolor

Häromdagen kom den tidigare så låsta friskolekommittén ut med en plötslig blocköverskridande överenskommelse som överraskade många av oss. Dagen före Miljöpartiets kongress så ansluter sig alltså MP:s ledning till nya regler för fristående skolor där det inledningsvis förklaras att:

"Sverige har en modell på skolområdet som innebär att fristående skolor kan gå med vinst. Det är kommitténs uppfattning att den möjligheten ska finnas kvar..."

Ridå.

Jag har förståelse för att de flesta partier inför valåret 2014 vill undvika "heta potatisar" där man riskerar att skrämma bort väljare. Ett parti bör ju samtidigt ha en tydlig vision om vad det är för samhälle det vill bidra till. Och partiet ska gärna i någon mån skilja sig från andra partier så att gränserna inte suddas ut. Det kan vara en svår balansgång.

Som sagt, jag har förståelse och respekt för ovanstående dilemma. Men jag är också övertygad om att vi skjuter ett växande problem framför oss. Av beräknad feghet? Jag ogillar feghet. En framåtblickande politik om ett bättre samhälle kan aldrig grundas på feghet.fredag 24 maj 2013

DN:s ledarsida tricksar på ohederligt sätt?

Dagens Nyheters huvudledare på torsdagen handlade om De grönas vägval. Intressant läsning om Miljöpartiets vägval samt tänkbara och otänkbara (?) framtida samarbeten. Men i slutet av texten blev jag besviken på DN:s ledarredaktion som på ett tricksande sätt försöker blanda bort korten:

"Frågan om vinster i välfärden är en vattendelare. På ena sidan står de med socialistiska instinkter som tycker att det är principiellt fel att det går att göra vinst på vård, skola och omsorg. Majoriteten och partiledningen står dock på andra sidan och försvarar i praktiken medborgarnas valfrihet och rätten att ha flera olika alternativ att välja på – om än ganska lågmält."

DN har fel. En majoritet av befolkningen liksom majoriteten av de miljöpartistiska politikerna vill ju inte ha vinstdriven välfärd. Det har visats i åtskilliga opinionsundersökningar. Vilka källor stödjer sig DN på när man hävdar motsatsen!?

Dessutom finns ju inget motsatsförhållande i att ta bort möjligheten till kommersiella vinstintressen i välfärden, och samtidigt ha en mångfald av utförare. Tvärtom! Till skillnad mot vad Miljöpartiet önskar så utgörs t ex en övervägande majoritet av friskolorna idag av kommersiella företag drivna av vinstintresse i första hand. Om möjlighet till vinstuttag togs bort så skulle mångfalden av idéburna skolor verkligen kunna blomstra!

Näe, DN:s ledarredaktion! Det var inget snyggt försök till manipulativ lobbying så här dagen före Miljöpartiets kongress.

Vi är ett gäng som skickat en replik till DN. Vi får se om de är så hederliga så de publicerar den...

torsdag 23 maj 2013

Sverige behöver en ny välfärdsreform!

Ja, med den rubriken i Dagens Samhälle så förklarar vi, ett flertal miljöpartistiska politiker, att dagens ekonomistyrning enligt New Public Management inte är hållbar på längden:
"Det är hög tid att politiken erbjuder alternativ till dagens marknadslösningar där medborgare reduceras till kunder. Det är dags för en ny välfärdsmodell där vård, skola och omsorg ses som offentliga angelägenheter och medborgerliga rättigheter."

Vi avslutar inlägget:
"Det är vår övertygelse att nuvarande marknadsorienterade välfärdsmodeller är uttjänta och politiken måste frigöra sig från de ideologiska skygglapparna och axla ansvaret att utveckla och förbättra svensk välfärd."

Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP), Östergötland
Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Göteborg
Carl Schlyter, EU-parlamentariker (MP)
Nils Hillerbrand, gruppledare (MP), Linköping
Peter Bylund, gruppledare (MP), Tyresö
Ingegerd Akselsson Le Douaron, fullmäktigeledamot (MP), Stockholms stad
Annika Hjelm, ledamot landstingsfullmäktige (MP), Stockholms läns landsting
Lena Klevenås, fullmäktigeledamot (MP), Alingsås
Michel Silvestri, kommun- och landstingspolitiker (MP), Upplands Väsby
Yanira Difonis, ledamot (MP) barn – och skolnämnden Öster, Lund
Maria Bergom Larsson, sammankallande (MP), Brommaonsdag 22 maj 2013

"Björklund struntar i kritiken" - Om projektet LifeGeneFör drygt ett år sedan skrev jag på bloggen om de märkliga turerna från utbildningsminister Jan Björklunds (FP) sida för att försöka runda lagstiftningen så att det stora och betydelsefulla forskningsprojektet Life Gene skulle kunna återupptas så snabbt som möjligt (Björklund enögd i LifeGene-frågan?). Lite för snabbt kunde man oroligt undra.

Genom att försöka driva igenom nya regler i form av en förordning (som inte behöver riksdagens beslut...) så tänkte sig Jan Björklund att problemet skulle lösas. Föga förvånande så fick förslaget kraftig kritik, bl a från Datainspektionen ("Skarp kritik mot ny forskningsförordning"). Uppenbarligen tvingades den stridbare ministern retirera och en utredning ledd av Bengt Westerberg tillsattes. Ett nytt lagförslag, det tredje i ordningen har nu baxats ända fram till lagrådet, trots kvarstående kritik från Datainspektionen (remissvaret) men även från Vetenskapsrådet och Statens Medicinsk-Etiska Råd (se föregående remissvar).

Särskilt intressant i sammanhanget, vilket också påtalas i remissvaren, är att det nyligen från EU kommit en vägledning om att framtida forskning i regel inte är ett tillräckligt specifikt ändamål för att tillåta datainsamling likt LifeGene. Något som utbildningsministern och hans departement inte tycks bry sig om?

Om detta läser jag i senaste numret av Life Science Sweden (länk till tidigare artikel i ämnet, den nya tycks inte finnas på webben ännu).

Tyvärr tycker jag hela denna hantering är ganska avslöjande när det gäller forsknings- och utbildningsministerns naiva syn på den viktiga och komplexa problematiken kring kvalitetsmässig forskning kombinerad med bibehållet integritetsskydd för donatorer och patienter. Det är både ledsamt och oroväckande.


söndag 19 maj 2013

MP-kongress i med- och motvind

Man blir en aning hänryckt! Lagom till Miljöpartiets kongress i Västerås nästa helg så presenterade Svenska Dagbladet idag Sifos Väljarbarometer som visar att MP ökar mest av alla partier, 2 procentenheter sedan sist vilket ger närmare 11% av väljarna och en klar plats som tredje största parti. Skönt! Ordningen återställd.

Glädjen över det tydliga ökande stödet bland väljarna grumlas en aning av signaler om att det vid kongressen inte kommer ges särskilt mycket utrymme åt den allestädes närvarande frågan om vinster i välfärden.
För egen del ser jag det som dubbelt olyckligt. Att blanda in kommersiellt vinsttänkande i den allmänna välfärden (vård, skola, omsorg) är inte hållbart i längden pga att det alltid kommer finnas oseriösa spekulativa aktörer som tvingar fram ett växande kontrollsystem som slukar alltmer resurser.

Eftersom det redan finns ett så tydligt motstånd mot vinster i välfärden hos väljarna så är det olyckligt att dra ut på det ofrånkomliga ställningstagandet att styra om till en värdebaserad välfärd som är till för människan (eleven eller patienten), inte för marknaden och kortsiktiga investerare.


fredag 17 maj 2013

Skjuta migrationsministern?

Tidningen Dagens Samhälle är en underskattad tidskrift. Senaste numret innehåller flera intressanta aspekter som jag vill försöka återkomma till.

Till att börja med så vill jag komplettera en, förvisso informativ och nyanserad artikel om en hetlevrad vänsterpartist i Norrbotten. Eftersom jag har grundprincipen att inte namnge eller lyfta fram negativa element, oavsett om det rör sig om ett främlingsfientligt parti eller en person, så tänker jag inte namnge personen ifråga, utan bara nämna att det rör sig om en ung man som säkerligen brinner för sin sak, vilket är positivt. Negativt är emellertid hans, i mitt tycke oacceptabla sätt att uttrycka sig emellanåt, t ex när han menar att "Alla tänkande människor förespråkar väl Per Gudmundsons avrättning?" (Per Gudmundson är ledarskribent på Svenska Dagbladet). Eller "Inga moderater förtjänar något annat än bly..."

Jag är lite kluven inför Dagens Samhälles utförliga artikel. Dels tycker jag det är bra att de försöker problematisera denna typ av megafonartade opportunistiska mordhot. Samtidigt blir jag sorgsen att en individ som använder denna sorts "knep" för att få uppmärksamhet - faktiskt får det också!?

Nåväl, min komplettering i detta fallet är ett historiskt citat som är väl värt att upprepa i det närmaste dagligen för var och en av oss som har synpunkter på politik och det demokratiska samhällets framtida utveckling:

"Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem!"

I sammanhanget kan tilläggas två saker:

1. Citatet ovan brukar tillskrivas den franske filosofen och författaren Voltaire, men det är möjligt att det är felaktigt. Det spelar emellertid inte så stor roll. Citatet är briljant i sin enkla vision om det öppna, demokratiska samhället med yttrandefrihet.

2. Oscar Wilde tillskrivs, kanske med större säkerhet, följande citat som jag naturligtvis inte invänder mot:
"En åsikt är inte nödvändigtvis den rätta för att någon är villig att dö för den."

MP Upplands Väsby: Nej till vinstdriven skola!


Tidigare ikväll, strax innan Sverige på ett mirakulöst sätt slog ut Kanada i hockey-VM, så hade vi medlemsmöte i Miljöpartiets lokalavdelning i min hemkommun Upplands Väsby.
Under några timmar gick vi igenom förslaget till nytt partiprogram.
I syfte att försöka tydliggöra synen på MP:s inställning till den svenska skolan så beslutade vi (efter omröstning) stödja ett av flera yrkanden rörande vinstbegränsning i skolan. Det förslag vi landade för hade följande skrivning:

"Den som driver en skola ska inte göra detta i spekulationssyfte. Det kapital som kommer in till skolan skall återinvesteras så det kommer eleverna till godo i form av bra läromedel och kvalificerade lärare."

Vid MP:s partikongress om en dryg vecka så kommer alltså vår lokalavdelning att stödja förslaget att i partiprogrammets text om Skolan, lägga till ovanstående skrivning. Positivt!
Det ligger nämligen helt i linje med vad svenska folket - och majoriteten av Miljöpartiets politiker - tycker i denna fråga.onsdag 15 maj 2013

Förbifart Stockholm? Björntjänst Stockholm!!!


Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att det planerade motorvägsbygget Förbifart Stockholm ser ut att bli mer än dubbelt så dyrt som tidigare sagts, dvs istället för endast (?) 27 miljarder kronor så kommer prislappen snarare hamna över 60 miljarder kronor!
Det innebär att trängselskatterna är intecknade 40 år fram i tiden!!!

Och problemet är ju att trängselskatterna i Stockholm under många decennier framöver ska gå enbart till denna underjordiska motorväg på två mil, istället för att gå till satsningar på kollektivtrafik så som det ursprungligen lovades enligt folkomröstningen. Med andra ord så är detta inget annat än en grundluring och en björntjänst.

Se gärna kvällens inslag på lokalnyheterna ABC där Miljöpartiets landstingsråd tillika trafikpolitiska talesperson Yvonne Blombäck kommenterar detta.

måndag 13 maj 2013

"Vinstdrivna skolor slår ut de idéburna" - SvD-replik

Det lönade sig att avsätta Kristi himmelsfärdshelgen till att fila på en motreplik i Svenska Dagbladet. Nu finns den publicerad på SvD Brännpunkt på webben: Vinstdrivna skolor slår ut de idéburna Och listan av MP-politiker som ställer sig bakom detta budskap växer - i enlighet med alla opinionsundersökningar!

söndag 12 maj 2013

Ett trist rekord! Det högsta på 3 miljoner år!?

Atmospheric CO2 data and trend I helgen meddelades det att man på mätstationen på Hawaii för första gången uppmätt ett värde av 400 ppm koldioxid i atmosfären. Det rapporterar bl a National Geographic på sin hemsida - ironiskt nog sponsrad av oljebolaget Shell.

CO2-värdet på över 400 ppm är det högsta som någonsin uppmätts under de 55 år som mätningar utförts. Och sannolikt är det det högsta värdet på 3 miljoner år (!)

Frågan är inte OM vi har klimatförändringar att vänta. Frågan är hur stora de kommer bli? Och hur ska vi så snart som möjligt kunna vända en oroväckande utveckling? Och hur kan vi hjälpa de människor som riskerar att drabbas svårast?

Miljöpartiet och övriga gröna partier runtom i världen tar dessa frågor på allvar. Det gör tyvärr inte alla.

fredag 10 maj 2013

Debatten om vinster i skolan rullar vidare - tyvärr

Tidigare i veckan publicerade jag tillsammans med ett flertal partikollegor ett debattinlägg på SvD Brännpunkt angående det olämpliga med vinstuttag från skolan, och en motivering varför Miljöpartiet tydligare måste ta avstånd från detta. Någon dag senare kom en replik från Friskolornas riksförbund (!) där förbundets VD Cecilia Nykvist framförde en del skrämselpropaganda och menade att vi missuppfattat en massa saker. En motreplik är naturligtvis på gång från vår sida, förhoppningsvis inom de närmaste dagarna.

Det är ledsamt att behöva konstatera att debatten om vinstuttag från skolan kommer plåga oss alla så länge Sverige som nästan enda land i världen tillåter en kommersialiserad "skolmarknad". Den tiden och energin skulle vi behöva ägna åt att mer konstruktivt diskutera hur den svenska skolan ska kunna bli världsbäst igen.

Lika ledsamt är det att konstatera det demokratiska underskott som visar sig i att svenska folket inte vill ha en vinstdriven skola - eller allmän välfärd för den delen - samtidigt som nästan alla partier duckar för frågan. Se min tidigare sammanställning av opinionsundersökningar där t o m Timbros visar på detta faktum!

För Cecilia Nykvist måste det kännas tufft att de idéburna skolorna valt att bilda ett eget riksförbund eftersom det är så uppenbart att Cecilia Nykvist och hennes organisation företräder huvudsakligen kommersiella intressen. Det senare gagnar knappast våra barns skolgång...

tisdag 7 maj 2013

Vad tycker egentligen opinionen om vinster?


Efter måndagens debattinlägg på SvD Brännpunkt (Dags att våga: MP måste säga nej till vinsterdär jag tillsammans med ett flertal partikollegor i landet argumenterar för att Miljöpartiet borde lyssna både till den allmänna folkopinionen och till våra egna väljare - och våra egna politiker! En klar majoritet av samtliga kategorier är emot fritt vinstuttag från den svenska skolan.

Tämligen omgående fick jag frågan vilken opinionsundersökning vi hänvisar till.

Som svar ger jag en liten sammanställning nedan. Procentsatserna varierar något av naturliga skäl. Bilden är ändå odiskutabel. En solklar och övertygande majoritet av det svenska folket vill inte ha fritt vinstuttag från den svenska välfärden (vård, skola, omsorg). Intressant är att till och med Timbros egen undersökning bekräftar detta, där man konstaterar att 63% är för ett vinstförbud (!)

Hursomhelst, frågan var alltså:Vilken opinionsundersökning hänvisar vi till i vårt debattinlägg?

Svaret skulle kunna vara:
Take a pick! Varsågod och välj själv nedan
(i anslutning till varje presenterad undersökning finns en eller flera webblänkar för mer info):
 
____________________________

Svenskarna mot vinstutdelning i vården - motståndet kompakt oavsett partisympatier

2012-05-03

Bland allmänheten är motståndet stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna.  Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. 2009 menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten mot 67 procent 2010.

Motståndet mot vinstutdelning i vården är genomgående, oavsett exempelvis ålder, utbildning eller partitillhörighet.

-   Svenska folket ger ett tydligt besked om att vård och omsorg inte ska vara kassakor för privata investerare. Andra värden än vinstmaximering måste styra i vården. Det är dags att stat, kommun och landsting tar hänsyn till kvalitet och uppföljning när vård upphandlas, och inte enbart lägsta pris, säger Lars Pettersson.

Störst motstånd mot vinstutdelning har personer mellan 50-64 år (86 %). Bland 18–29-åringar tycker 
71 % att vinsten ska återvinvesteras i verksamheten. 

 
Fakta om undersökningen
Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Famna intervjuat 1 000 slumpvis utvalda personer perioden 16-21 februari 2012 om deras syn på vård och omsorg idag. Jämförelser har gjort med tidigare undersökningar genomförda juni 2009 och maj/juni 2010.

__________________________________

… mer än sex av tio alliansväljare (63 procent) är kritiska mot vinstuttag i välfärden. Visserligen accepterar man att verksamheten kan få drivas med vinst, men med den begränsningen att den i så fall ska återinvesteras i verksamheten. Alltså en majoritet av regeringspartiernas väljare är emot vinstutdelning inom välfärdssektorn.

Enligt Novus undersökning så anser endast 12 procent av samtliga väljare att vinstuttag, som idag, ska vara tillåtet. Drygt hälften, 53 procent, vill tillåta privata företag som återinvesterar vinsten. Medan nästan en tredjedel, 31 procent, säger helt nej till privata företag.

____________________________________
 

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN

Novus Opinion på uppdrag av Katalys

Endast 8 procent är för helt fritt vinstuttag, 90 procent vill förbjuda, begränsa, återinvestera vinsterna i välfärden eller villkora dem med höga kvalitetskrav.____________________________________ 

Göteborgs universitet

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 (2013 i Dagens Samhälle nedan)
http://www.spa.gu.se/samverkan/kolfu/

Bl a så visar undersökningen:
60% av MP:s partipolitiker vill stoppa vinster i välfärden (”förslaget är mycket bra eller ganska bra”
(endast 24% anser förslaget vara mycket dåligt eller ganska dåligt)


____________________________________
 

SOM-undersökningen 2012

Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad
vård, skola och omsorg
i SOM-undersökningar 2012:

Visar att 62 % ser förslaget som Mycket bra eller Ganska bra
Endast 16 % ser förslaget som Mycket dåligt eller Ganska dåligt.


Partisympatier om förslaget Vinstdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 2012 (balansmått, dvs andelen ”bra förslag” minus andelen ”dåligt förslag”):
För MP anges balansmåttet +61 (285 svarande)

Inställning till förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg inom olika sociala grupper (balansmått)

Grupp                Balansmått (Antal)

Kvinnor             +49 (1603)

Män                    +44 (1477)

 

Anställningssektor

Statlig +46 (296)

Landstings/regional +48 (192)

Kommunal +55 (638)

Privat +46 (1575)

Ideell +68 (65)

 

Stad - land

Stockholm, Göteborg
och Malmö                                   +47 (472)

Stad eller större tätort +44 (1471)

Mindre tätort +51 (605)

Ren landsbygd +50 (483)

Totalt +46 (3080)

Kommentarer:

Demoskop:
”6 av 10 (62%) väljare tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning. Inom alla partier utom Folkpartiet är det en majoritet av sympatisörerna som stödjer ett vinstförbud.


Röd, grön eller blå – det spelar ingen roll. Svenskarna är emot vinster i skolan oberoende av parti.

Välfärdsforum (finansierat av Timbro)
”Fakta om välfärd och vinst”

Demoskop-undersökning på uppdrag av Timbro

”En tydlig majoritet uppgav att de tror att ett vinstförbud skulle tvinga bort mer än hälften av alla friskolor. Samtidigt var 63 procent av de tillfrågade för ett vinstförbud.


____________________________________ 

Novus på uppdrag av fackförbunden 6F

Tre av fyra svenskar (77 procent) ger i undersökningen sitt stöd till en lag som innebär att alla vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Endast 12 procent tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag. 


 ____________________________________

Opinionsundersöknings­företaget Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning frågat drygt tusen personer om deras syn på vinster i friskolor.
18 procent tycker att fri­stå­ende skolor ska ha rätt att dela ut vinst till ägarna. 76 procent tycker att fristående skolor ska vara skyldiga att återinvestera hela vinsten i skolan. 6 procent har ingen uppfattning.
 


 
(Beklagar att det ser lite fult ut. Jag ska försöka rensa i HTML-koden vid tillfälle...)

 

måndag 6 maj 2013

"MP måste säga nej till vinster"

 
Svenska Dagbladets Brännpunkt så undertecknar idag jag tillsammans med ett flertal andra miljöpartister ett debattinlägg där vi förklarar varför MP, i likhet med majoriteten av svenska folket, bör ta avstånd från vinstuttag i skolan. Den svenska skolan, som en gång var världsbäst, rasar numera i internationella jämförelser. Att kommersiella krafter släppts in i skolan och har förvandlat våra barn till kunder och produktionsenheter är förvisso ett av flera problem som belyses på ett utmärkt sätt i boken Barnexperimentet skriven av det tidigare undervisningsrådet vid Skolverket, tillika ledamot av Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor, Per Kornhall.

Vid gårdagens partiledardebatt i SVT:s Agenda så gjorde MP:s språkrör Gustav Fridolin en utmärkt insats, som väntat. Men när det gällde frågan om vinster i välfärden så var det en fråga som nästan alla partiledare duckade på.

Den fråga som MP har allra störst förtroende inom är klimatfrågan. Därför är det en trist läsning i dagens eftersnack till partiledardebatten att det varken i DN eller SvD nämns något om denna både nationellt och globalt så betydelsefulla fråga. Det ger kanske samtidigt en vink, tillsammans med en skrivning av Johannes Åman på DN:s ledarsida idag:

"Det finns nu en belöning som bara väntar på att bli hämtad. En partiledare som vågade säga något nytt skulle vinna mångas uppmärksamhet och intresse. Ja, sannolikt även sympati."

Det kanske är dags för Miljöpartiets ledning att inse att det finns flera vinster i att erkänna att vi hade en naiv inställning i skolfrågan och att det är dags att frigöra sig från oket av en kommersialiserad skola som definitivt inte bidragit till bättre skolresultat, eller högre lärarlöner, eller besparingar för samhället.

söndag 5 maj 2013

Alliansen säljer billigt och köper dyrt - för dina och mina skattepengar

 
Gång på gång visar det sig att Alliansen slösar bort enorma belopp av dina och mina skattepengar genom rentav korkade företagsaffärer. På lokal nivå har vi tyvärr sett det flera gånger t ex inom Stockholms läns landsting där Alliansen sålde Serafens vårdcentral för 700 000 kr, vilken sedan såldes vidare för 20 miljoner! Andra exempel finns på kommunal nivå, t ex i Stockholms stad (Får dagis vara en guldgruva?) eller i min hemkommun Upplands Väsby där Alliansen på kort tid genomdrev ett tjugotal billiga avknoppningar.

En följetong i nyheterna på senare tid har varit det statliga företaget Vattenfalls fullkomligt vettlösa köp av Nuon till ett överpris av minst 15 miljarder kronor. Det beloppet motsvarar den sammanlagda årslönen för 30 000 nyanställda sjuksköterskor - och då med ingångslönen 25 tusen kronor!
När ansvariga ministrar tillfrågas om Nuon-affären så hade de ingen aaaning...

Varför tar jag då upp detta tema idag? Jo, Rapport hade ett intressant inslag ikväll där man visade hur ett av riskkapitalbolagen som köpte delar av våra statliga apotek för 3 år sedan nu har sålt dessa för dubbla beloppet. Det senare kan vara i underkant eftersom säljaren, socialminister Göran Hägglund (KD) vägrar att avslöja hur mycket dessa apotek såldes för. "Det är en företagshemlighet" (!)

Sammanlagt såldes statliga apotek för närmare 6 miljarder kronor. Man kan alltså ta för givet att apotek som vi tidigare ägde gemensamt har slumpats bort till underpris där vi återigen förlorat många miljarder.
Mönstret upprepas som sagt, gång på gång. Alliansen köper och säljer våra gemensamma egendomar på ett oansvarigt och slösaktigt sätt, och dessutom med hemligstämpel. Det är naturligtvis inte acceptabelt!

lördag 4 maj 2013

Regionmöte med sikte på valet

Lördag morgon, solen värmer skönt i ryggen på väg till Miljöpartiets regionmöte på Globala gymnasiet i Stockholm.
På vägen ser jag en hel del partiblommor som envist kämpar sig upp mellan stenplattor och asfalt. Uppmuntrande!

Strax intill gymnasiet, på Zinkensdamms idrottsplats, spelar ungdomar fotbollsmatch.

På regionmötet ska vi, som en upptakt inför valet 2014, fastställa förutsättningar dels för det nya regionalpolitiska programmet som ska tas fram under året, dels för hur själva valprocessen ska gå till. Det senare innefattar interna provval och kloka sätt att lista våra kandidater på valsedlarna.

Det senare är en hel vetenskap i sig, och viktigare än man kan tro. Detta för att vi, som Sveriges snabbast växande parti, måste utnyttja alla kandidater på ett klokt sätt så vi inte riskerar att få vakanser i olika nämnder och styrelser.

Jag planerar självklart att kandidera till valet nästa år. Frågan är bara om det ska gälla uppdrag i kommun, landsting - eller riksdag? Jag är engagerad i frågor på samtliga nivåer.
Hmm, det kräver lite funderingar.

fredag 3 maj 2013

3893 skäl att misstro konkurrensutsättning i välfärden


 En grupp danska forskare vid Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har nyligen gått igenom 3893 publikationer som beskriver resultaten av konkurrensutsättning av välfärdssystem (läs: New Public Management, NPM). Av dessa nära 4000 publikationer så har man valt de 80 mest relevanta från åren 2000 till 2011 vilka beskriver konkurrensutsättning i Danmark, i andra nordiska länder (inkl Sverige) samt i andra delar av världen. Detta är en av de största genomgångarna/utvärderingarna någonsin av vilka effekter NPM har på samhället och välfärden.

Rapportens sammanfattning går till viss del ut på att det behövs mer, bra forskning på området. Detta ligger i linje med den uppnmärksammade SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser häromåret.
Det kan ses som en ironisk paradox att NPM, som ju går ut på att i detalj målstyra, resultatmäta och följa upp, i sig inte har utvärderats särskilt väl trots att det har varit ett förhärskande styrsystem inom offentlig förvaltning under decennier.

Hursomhelst, ett par slutsatser pekar man ändå på i denna danska studie:

1. Inga tydliga effektiviseringsvinster i form av besparingar
I det granskade materialet, framförallt inom välfärdsområdet (vård, skola, omsorg), så hittar man inga tydliga bevis för att konkurrensutsättning ger konkreta besparingar eller effektiviseringsvinster. Istället påpekar de danska forskarna att, i de studier där man försökt kalkylera de ekonomiska effekterna av konkurrensutsättning så har man ofta missat, eller struntat i, att ta med kostnader för upphandling och uppföljning/utvärdering.
(Kommentar från mig: I sammanhanget kan nämnas att bara upphandlingen av St Görans sjukhus nyligen kostade uppskattningsvis 65 miljoner kronor)
I de fall man ser vissa besparingar så är det ofta så att dessa "planar ut" på sikt. Författarna till rapporten varnar också för att man ersätter ett offentligt monopol med privata monopol.

2. Försämrade anställningsvillkor
Ínternationella studier visar att konkurrensutsättning vanligtvis har en negativ effekt på löner och arbetsmiljö. Förändringar i personalsammansättning är ett annat typiskt fynd, där nya utförare ofta anställer yngre och mer oerfarna. Personalenkäter pekar i dessa fall på högre arbetstempo, lägre trivsel och säkerhet samt stress och utbrändhet.

Rapporten uttalar tydligt i ett avsnitt:
Det finns inget forskningsbaserat berättigande för påståendet att konkurrensutsättning av välfärden leder till generella besparingar. På samma sätt är det med påståendet att konkurrensutsättning leder till högre kvalitet. Det saknas bevis för detta.

Det är bekymmersamt att nackdelar och risker tycks överväga - samtidigt som NPM fortsätter att vinna mark!? Vi behöver ett nytt, bättre styrsystem för välfärden, och det brådskar! 

torsdag 2 maj 2013

Skolverket varnar - igen: Skolan blir allt mer ojämlik och allt sämre

Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan.
Det slår Skolverket fast i rapporten Skolverkets lägesbedömning 2013.

Detta ger ytterligare belägg för att vi utsätter våra barn för ett gigantiskt - och sannolikt misslyckat - experiment där våra elever blivit kommersiella handelsvaror i ett system där skolor ska konkurrera och slå ut varandra. Läs gärna boken Barnexperimentet för att bättre förstå hur vi hamnat i detta läge - men också hur vi ska kunna vända en mycket oroande utveckling.

Konkurrensutsättningen av den svenska skolan är ett tydligt utslag för New Public Management, där den allmänna välfärden (vård, skola och omsorg) ska "leka affär". Personligen anser jag att det inte är önskvärt, det är inte lyckat, det är inte långsiktigt hållbart. Vi behöver ett alternativ!