fredag 30 augusti 2013

Grattis Norge! Vår sjuksköterskeexport ökar?

I somras gick några av stockholmsalliansens företrädare ut i media och krävde återigen fler utbildningsplatser på sjuksksköterskeutbildningarna i Stockholm. Idag kunde man läsa i morgontidningen (dock ej någonstans på webben?) att utbildningsminister Jan Björklund (FP) utlovar en rejäl satsning på denna riktade insats mot huvudstadsregionen. Detta välkomnas av hans lokala partikollega Anna Starbrink, personallandstingsråd. Däremot menar hon att det inte behövs någon särskild generell satsning på sjuksköterskornas löner. Det duger bra med dagens differentierade lönesättning, hävdar Anna Starbrink.

Med andra ord kan man se denna utbildningssatsning som en utökad ilandshjälp till vårt grannland Norge dit ju redan idag många sjuksköterskor flyr pga löneläget. Grattis Norge säger jag!

Men skämt åsido, jag hoppas att det vid nästa års val blir ett maktskifte så att Miljöpartiet i Stockholms läns landsting kan verka för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Ny skola i Väsby? Men ingen kommunal fritidsgård...

Igår kväll var det extrainsatt möte i Styrelsen för Väsby Välfärd. Anledningen var en beslutspunkt om att låta en projektgrupp undersöka möjligheter och förutsättningar för att bygga en ny skola i centrala Upplands Väsby. I dagsläget råder förvisso ett överskott på skolplatser med ca 700st, men i framtiden räknar man med att detta kan vändas till en brist, och då gäller det naturligtvis att vara framsynt så kommunen inte tappar i konkurrenskraft gentemot friskolorna...

Projektgruppen ska därför ta fram ett koncept redan till november månad. Det verkar som kort om tid för ett sådant uppdrag, vilket också framfördes som kommentar. Jag uttalade också farhågor att framtagande av ett nytt koncept för framtidens skola riskerade att präglas alltför mycket av dagens tuffa lokalhyressystem som i dagsläget tycks premiera att eleverna undervisas i en liten skrubb istället för i ett klassrum.

Hursomhelst så fattade styrelsen beslut om att utreda denna fråga och ta fram ett koncept, dvs om förutsättningarna finnes.

Utöver ovanstående så fick vi information om en, ur vårt perspektiv, misslyckad upphandling. Som en nästan chockartad konsekvens av dåligt offertskrivande (?) så mister nu kommunen och Väsby Välfärd (VV) samtliga fyra fritidsgårdar. Dessa övertas av Stockholms Stadsmission, Unga Örnar (x2) och det nybildade företaget Ungdom Väsby AB. Det var endast fyra aktörer som lämnade offert att få driva dessa fyra fritidsgårdar. En av dessa aktörer var alltså kommunen/VV - och endast VV förlorade helt i anbudsprocessen. Anmärkningsvärt. Och nu blir det tufft att i framtiden återta denna typ av verksamhet...

Påminner lite grann om hur hemtjänsten försvann ur kommunal drift?

En positiv aspekt med denna upphandling var emellertid att det var en kvalitetsupphandling, dvs med fast pris som anbudsgivarna fick fylla med innehåll och verksamhetsidé. Enligt utfallet så var kommunen/VV mindre bra på detta. Olyckligt och lite märkligt kan jag tycka.onsdag 28 augusti 2013

Slutrapport om ME-projektet på Danderyds sjukhus

Vi är många som med spänning har väntat på slutrapporten över projektet med en mottagning för ME-sjuka på Danderyds sjukhus (läs mer om sjukdomen ME här). Nu har jag fått besked om att rapporten är färdig och publicerad.

Jag har själv inte hunnit läsa rapporten men tycker att sammanfattningen nedan pekar ut en positiv riktning. Det vore både grymt, oklokt och ett slöseri med skattemedel att lägga ned en verksamhet där man under flera år nu byggt upp en unik kompetens som är av betydelse för tusentals ME-sjuka, i Stockholmsregionen men faktiskt också i övriga landet.


Utdrag ur rapporten:

"Sammanfattning av rekommendationer
Ett mer långsiktigt perspektiv behövs för att utveckla vård och rehabilitering för ME/CFS patienter. Under projektet har en mottagning byggts upp och samlat kunskap som behöver vidareutvecklas och ta form. En specialistläkarmottagning bör inrättas, vilken kan inrymmas inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Mottagningen bör ha i uppdrag att verka som kunskapscentrum för ME/CFS patienter – både kliniskt och forskningsmässigt. Enheten bör ha resurser för medicinsk utredning, teamutredning, medicinsk rådgivning, utprovning av läkemedel och rehabiliteringsverksamhet inkl beteendemedicinska insatser. Kliniska samarbeten med andra specialiteter bör upprättas för differentialdiagnostik för att särskilja mellan ME/CFS patienter och andra patienter med ME/CFS-liknande symtom och för att bemöta och omhänderta psykiatrisk ohälsa. Fortsatt vetenskaplig ansats och kontinuerlig utvärdering bör genomsyra all klinisk verksamhet och en särskild forskningssatsning bör göras på biomedicinsk forskning.

Kontaktuppgifter till författare: Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, indre.ljungar@ki.se; Susanne Hagman, chef för ME/CFS-projektet, susanne.hagman@ds.se; Helena Wernegren, Sektionschef,
helena.wernegren@ds.se."söndag 25 augusti 2013

MP-offensiv för bättre vård och kollektivtrafik

Miljöpartiet i landstinget har gjort en rivstart efter sommarsemestern. Före helgen presenterade vår sjukvårdspolitiska talesperson, Helene Öberg, förslaget att erbjuda sommarvikarierna i vården att jobba kvar hela året ut. Detta för att avlasta den ansträngda ordinarie personalen som i ett flertal fall på senare tid har varnat för att patientsäkerheten är hotad.

Och några dagar dessförinnan så gick vår trafikpolitiska talesperson, tillika tf oppositionslandstingsrådet Yvonne Blombäck, ut med förslaget att skrota den onödigt krångliga zonindelningen i kollektivtrafiken. Detta budskap kunde Yvonne upprepa även i TV-nyheterna ikväll (SL-remsan snart ett minne blott).

Med en styrande majoritet som tycks ha kapitulerat i dessa frågor så är det bara för oss i Miljöpartiet att envist nöta på med konstruktiva förslag till lösningar, i kombination med ett ansvarstagande (samtliga våra förslag är tydligt finansierade). Om ett år är det val!


Bristande kunskap om sjukdomen ME

Här på bloggen skriver jag emellanåt om sjukdomen ME/CFS, eller hellre benämnd enbart ME (myalgisk encefalomyelit). Senast t ex med rapport från den internationella konferensen Invest in ME i London (trots att jag inte själv deltog i år). Detta är en sjukdom som kanske 8000 människor är drabbade av, bara i Stockholms län. Samtidigt kvarstår frågetecknen kring vad som orsakar sjukdomen, hur den bäst diagnostiseras - och hur den bäst behandlas. Med andra ord finns mycket att göra för de ME-sjuka som i vissa fall mår så dåligt att de är fångar i sitt eget hem.

Utöver ovanstående behov, och resurser till mer forskning kring ME, så finns ett stort behov av att sprida den kunskap som ändå finns om sjukdomen. Av den anledningen så publicerar jag nedan information som kommer från patientföreningen RME, Riksföreningen  för ME-patienter:

I veckan publicerades en artikel i Dagens Medicin om att LO/TCO-Rättsskydd bett Socialstyrelsen att agera p g a problem kring att få sjukpenning/sjukersättning godkänd vid diagnosen ME/CFS:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/jurist-kraver-besked-om-oklar-diagnos/

Kunskapen hos Försäkringskassan om ME/CFS har definitivt ökat under senare tid. Många ME/CFS-patienter får idag sjukpenning och sjukersättning beviljad. Men uppenbarligen står några försäkringsmedicinska bedömare fortfarande kvar i mindre uppdaterade synsätt/åsikter.

Med anledning av att det ännu på sina håll förekommer ifrågasättanden kring diagnosen ME/CFS satte vi samman en kort översikt över kunskapsläget, inklusive relevanta länkar.


Översikt över kunskapsläget kring ME/CFS


Att diagnosen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) existerar torde stå ganska klart med tanke på att:

- diagnosen sedan länge finns med i WHO-ICD, klassificerad som neurologisk sjukdom, kod ICD10-G93.3
- Department of Health and Human Services i USA har publicerat diagnos- och behandlingsriktlinjer för ME/CFS:
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=38316

Riktlinjerna baseras på en läkarhandledning framtagen av läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME:
http://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf

- amerikanska National Institutes of Health (NIH) höll en State of the Knowledge Workshop om ME/CFS 2011:
http://orwh.od.nih.gov/research/me-cfs/pdfs/ORWH_SKW_Report.pdf

- FDA anordnade en workshop i våras med titeln "Drug Development for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome (ME and CFS)":
http://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm319188.htm

- brittiska Medical Research Council har öronmärkt 1,6 miljoner pund för biomedicinsk ME/CFS-forskning:
http://www.mrc.ac.uk/Newspublications/News/MRC008410

- CDC genomför en multicenterstudie om ME/CFS tillsammans med ledande amerikanska kliniska experter:
http://www.cdc.gov/cfs/programs/clinical-assessment/

##########################################################
måndag 19 augusti 2013

Ovanligt dyra nötskrikor?

Efter en skön och avkopplande semester så gäller det nu att hitta tillbaka till en del aktiviteter och hjulspår som lämnades i samband med sommarens intåg. Det kan exempelvis gälla enkla anteckningar jag gjort i mobiltelefonen, när jag suttit på något möte och uppfattat något som minnesvärt.

Ett sådant exempel är följande, från ett möte i Landstingshuset:

SLL Invest
14-7% lokalkostnader
Byggkreditiv, lån internt SLL
27 660 Mkr
ALB - barn?
Nötskrikor totalt 3,5 mdr

!?

Det mesta av ovanstående kan jag tolka hyfsat väl, men "nötskrikor"? För tre och en halv miljarder kronor!?
Visst är det underbart med stavningsfunktionerna i våra "smarta" mobiler? Någon som kan tipsa mig vilket ord som min smarta mobil fann lämpligt att omvandla till Garrulus glandarius (dvs nötskrika)?
Stort tack på förhand!
Förenkla resandet! Kollektivtrafiken onödigt krånglig

Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson och t.f. landstingsråd för Miljöpartiet i Stockholm läns landsting, slår idag ett slag för att kollektivtrafikresandet ska bli enklare.
Så här skriver Yvonne på Svenska Dagbladets Brännpunkt:

"Den moderatledda alliansens biljettsystem för sms och reskassan har drabbats av flera tunga bakslag. Problem med registrering för sms-biljetter, skyddstoppet av de tunga biljettapparaterna, resenärer som fått betala för mycket på grund av den krångliga zonindelningen och för få ställen ute i länet att överhuvudtaget kunna köpa biljetter."

Jag instämmer; Det är obegripligt hur Alliansen och SL:s ledning tänkt i dessa olika delar. Med andra ord så finns det mycket att göra. Till att börja med så bör SL slopa den krångliga zonindelningen så blir resandet enklare och biljettsystemet mer lättförståeligt - vilket lockar fler resenärer. Vilket bidrar till bättre miljö.

fredag 16 augusti 2013

Nya Patientlagen - en lovsång till ojämlikt vårdval?

 
 
Förslaget till ny Patientlag (att ersätta den nuvarande Hälso- och sjukvårdslagen) får kritik från olika håll vilket jag gett exempel på tidigare (Nya patientlagen förlegad innan den trätt i kraft?).
Idag kommer ny frän kritik från Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet:
Ojämlikheter i vården nonchaleras i ny patientlag
 
Jag har inte själv hunnit sätta mig in i detalj i patientmaktsutredningens förslag, men av det jag sett så är jag benägen att hålla med professor Hamberg; Det nya lagförslaget känns som en skräddarsydd, okritisk lovsång till vårdvalet vilket riskerar att ytterligare gynna dem som förmår utnyttja detta system optimalt. Det är nog tyvärr att göra det väl enkelt för sig, och bidrar kanske inte heller på ett tydligt sätt till en mer jämlik vård jämfört med idag. I så fall har utredningen misslyckats, åtminstone delvis.

Återigen drabbas vi av det ständiga dilemmat och den viktiga utmaningen:

Hur erbjuda största möjliga valfrihet så att alla människor - oavsett utbildning, kommunikationsförmåga, anhörigstöd etc - erbjuds en i sanning likvärdig vård?

Som alltid, så handlar det nog ofrånkomligen om en kompromiss.

Föreningen Väsby mot våld bjuder in MP till fotboll

 
Jag har tidigare på bloggen (här, här och här) skrivit om ungdomarna som för några år sedan startade föreningen Väsby mot våld för att tydligt visa sitt avståndstagande och förklara att: Väsby är vår plats, inte våldets plats.
Som en del i sitt framgångsrika och utåtriktade arbete så anordnar Väsby mot våld en årlig fotbollsturnering - allFair Cup. I år hålls evenemanget på Bollstanäs IP lördag den 31 augusti.
För första gången så har man bjudit in även de politiska partierna - och Miljöpartiet ska naturligtvis finnas representerat med ett mixat 5-mannalag som heter duga!
Nu gäller det bara att lägga sig i hårdträning. Förresten, vi får hoppas att fotbollsplanen ser ut som på bilden!
Annars har jag eventuellt något ess som jag kan dra fram ur rockärmen...

Ytterligare rapportering följer.tisdag 13 augusti 2013

Friskolor - bland tomtar och troll. JB-konkurs och krondillDet har varit intressant att följa nyhetsflödet och den offentliga debatten kring JB-koncernens konkurs. Fortfarande går vågorna höga, måste man säga, trots semesterstiltje. Eller kanske just därför, med tanke på alla de elever som fortfarande går i osäkerhet kring skolstarten efter sommarlovet.

Lite längre ned ses några aktuella nyhetsklipp och debattinlägg på temat JB Education, bara från senaste veckan. Men, vad menar jag egentligen med rubriken till detta inlägg? Tomtar och troll? JB och krondill?
Jo, det är nämligen så att jag just har kommit hem från traditionsenligt kräftfiske i Småland, närmare bestämt i sjön Bunn strax intill Gränna.


Den fantastiska sjön Bunn har sannolikt stått modell för konstnären John Bauers motiv, vilket kan anas av mina fotografier. Det är intressant att man väljer att döpa en friskolekoncern efter John Bauer, berömd för sina sagomotiv med tomtar, troll och älvor. John Bauer drunknade i Vättern vid 36 års ålder, efter att ångfartyget Per Brahe förlist pga av dåligt surrade symaskiner (från närliggande Husqvarna).


Jag vet inte om koncernledningen insåg det olycksbådande i allt detta, men uppenbarligen så ändrade man ändå namn på friskolekoncernen, till det mer anonyma JB (?)
Det hjälpte dock inte. Hela John Bauer-koncernen förliste pga dåligt surrade resurser, och tusentals elever och lärare har drabbats av tomtar och troll i kostym.


Som sagt, nedan några färska nyhetsklipp om detta kommersiella företag som tyvärr gett en av våra mest kända konstnärer en oförtjänt dålig klang. Jag tror emellertid att JB bidragit till att skynda på ett nödvändigt uppvaknande när det gäller det olämpliga med vinstdriven skola.

Stefan Löfven: Låt stat och kommun styra etableringen av nya skolor (DN 12 aug)

Jan Björklund: Ny lag ratar riskkapital i friskolor (SvD 8 aug)

Björklund skärper tonen mot riskkapitalister (DN 8 aug)

Krympande kullar ställer till det för friskolekoncerner (SvD 12 aug)

JB:s konkurs ska granskas (SvD 8 aug)

Högt spel med friskoleelever (DN 7 aug)

Miljard fattas i JB-konkurs (DN 5 aug)

torsdag 1 augusti 2013

Rapport från årets ME-konferens i London - Invest in ME


I min politiska gärning vill jag arbeta för en bättre och mer jämlik sjukvård, i enlighet med vad vår lagstiftning utlovar. I Hälso- och sjukvårdslagen står också att: Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Så är tyvärr inte fallet alltid. En patientkategori som riskerar att drabbas av detta är de ME-sjuka (ME står för myalgisk encefalomyelit och är en kronisk, förmodligen infektionsinducerad sjukdom som kan orsaka svår utmattning, överdriven känslighet för sinnesintryck mm. Orsaken till att ME-patienter riskerar att få bristfällig vård är till stor del okunskap hos vårdpersonalen. Tyvärr så är det inte så konstigt eftersom ME fortfarande är en sjukdom som är ganska okänd och där det fortfarande saknas en känd förklaring till sjukdomen liksom tydliga diagnostiska markörer - och effektiv behandling.

Följaktligen så finns ett starkt behov av både forsknings- och utbildningsinsatser rörande ME, inte minst med tanke på att förekomsten av ME har beräknats till ca 0,4% av befolkningen (t ex 8 000 människor i Stockholms län!).

För ett år sedan så deltog jag på den internationella årliga ME-konferensen Invest in ME, i London. Tyvärr så hade jag inte möjlighet att delta i årets Invest in ME. Men jag har, från företrädare för patientföreningen RME, fått ta del av rapporter från årets konferens och vill här gärna bidra till ökad spridning av både intressant och viktig information. Det som följer är alltså inte skrivet av mig utan återgiven rapportering. Den som är intresserad av de övriga konferensrapporter som nämns kan kontakta mig, eller RME för att få tillgång till dessa.


Rapporter från årets ME/CFS-forskningskonferens i London:
"Immunologiska avvikelser och immunmodulerande behandling
Den årliga London-konferensen, arrangerad av Invest in ME, hölls 31 maj. Dagen före anordnades ett rundabordsmöte för ca 35 forskare från nio länder, däribland flera svenska representanter. Själva konferensen genomfördes en lång och intensiv fredag inför ett fullsatt auditorium med publik från 14 länder.

Rapporterna från London förmedlar en känsla av att ME/CFS-forskningsfältet är på uppgång. Flera talare lyfte fram den allt större litteraturen om immunologiska avvikelser, samt erfarenheten att immunmodulerande medel ger effekt (Rituximab, Ampligen, intravenöst gammaglobulin, interferon alfa, m fl – här skulle man kunna lägga till stafylokockvaccinet som Gottfries Clinic forskat på).
Fortsatt forskning pågår kring en eventuell autoimmun komponent. De norska forskarna Olav Mella och Øystein Fluge gav en uppdatering kring sina studier av Rituximab vid ME/CFS. Detaljerna är under embargo, men viss information har förmedlats, se notis nedan.

Prof Jonas Blomberg har skrivit en sammanfattning av London-konferensen som bifogas, SE BILAGA 1.
Presentationer och abstracts av talarna bifogas också (utdrag ur Invest in ME Journal, publicerad på deras webb), SE BILAGA 2.
Ett utförligt referat från London-konferensen (skrivet av lekman) finns på: http://phoenixrising.me/archives/17049


Ordföranden för Storbritanniens allmänläkare: “ME/CFS kräver specialistvård”
Vid London-konferensen framträdde dr Clare Gerada, ordförande för Royal College of Physicians som företräder 48 000 allmänläkare (GPs) i UK. Hon hade ett mycket tydligt budskap: ME/CFS kan inte hanteras av allmänläkare/husläkare, utan kräver specialistvård.

Utdrag från referat: ”General practitioners, as generalists, “cannot know a lot about everything” and when faced with a “chronic disease with such levels of disability” can only refer their patients to a specialist. GPs simply cannot provide the care that ME patients need, she explained, “That takes skills, and resources, and where are the experts? How, if there are no specialists” can GPs provide for the needs of ME patients?
( http://phoenixrising.me/archives/17049 )


Norska multicenterstudien av Rituximab sätter igång
– Regeringsuppdrag till Forskningsrådet att prioritera ME
Den länge planerade norska fas-3-studien av Rituximab som behandling för ME/CFS-patienter startar i höst/vinter. 140 patienter vid flera kliniker i Norge kommer att ingå i den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien. Norska Forskningsrådet har beviljat projektet medel som täcker en stor del av kostnaderna (troligen 9-10 milj NOK). Övriga delar finansieras av de insamlingar som genomförts (i dagsläget uppåt 3 milj NOK) samt öronmärkta medel från regeringen.

Beviljandet kom efter att norska regeringen och hälsodepartementet givit Forskningsrådet i uppdrag att prioritera ME/CFS. ”...her trenger vi mer kunnskap for å hjelpe mennesker som opplever store belastninger”, skriver helseminister Jonas Gahr Støre (se länk nedan). Norska regeringen har också avsatt öronmärkta medel ur statsbudgeten för biomedicinsk ME/CFS-forskning.

Studien leds av cancerforskarna Olav Mella och Øystein Fluge vid Haukeland i Bergen. I deras tidigare studie (PlosOne 2011) gav Rituximab effekt hos 2/3 av de 15 patienter som fick aktiv substans. Därefter har Fluge och Mella fortsatt med en maintenance-studie där 28 patienter ingår. Detaljerna är ännu ej offentliga, men det har rapporteras om fortsatt positiva resultat. Fluge och Mella bedriver även spännande forskning i flera spår kring potentiella biomarkörer och sjukdomsmekanismer vid ME/CFS, samt studerar Enbrel som alternativ för de patienter som ej responderar på Rituximab.

Studier med Rituximab planeras i USA, där man vill kombinera behandlingen med ett antiviralt medel, och ev även i UK.

Läs mer:Varning för träning som behandlingsmetod
ME/CFS-läkare och -forskare har länge varnat för träning vid ME/CFS, eftersom Post-Exertional Malaise (PEM, ansträngningsutlöst försämring), är ett kardinalsymptom. Den biomedicinska forskningen kartlägger allt mer vilka dysfunktioner som uppstår i kroppen hos ME/CFS-patienter under och efter träning (bl a nedsatt syreupptagningsförmåga/anaerob tröskel vid cykeltest dag 2, Christopher Snell/Staci Stevens; avvikande genuttryck hos ME/CFS-patienter efter ansträngning, Kathleen Light/Alan Light). Ett mycket stort antal patienter har försämrats, ofta irreversibelt, efter att ha fått felaktiga råd om träning/aktivitet från vården.

Vid det senaste myndighetsmötet om ME/CFS i USA (CFS Advisory Committee) framkom att Centres for Disease Control (CDC) nu diskuterar att sätta upp en varningsruta på sin hemsida, där riskerna med träning vid ME/CFS lyfts fram. En belysande kommentar: ”Om träning vid ME/CFS hanterades som en medicin, skulle ’medicinen träning’ för ME/CFS tagits av marknaden p g a mycket kraftiga och irreversibla försämringar”.

Fortsatt kritik av PACE-studien
Den brittiska PACE-studien får fortsatt kritik. I ett inlägg i norska Dagens Medisin lyfter Jørgen Jelstad fram att sex av sju patienter enligt PACE-studien inte har någon betydande effekt av KBT jämfört med enbart specialistläkarvård. Studien visade också att omfattande behandling med KBT och gradvis ökad träning (GET) efter ett år inte hade givit några effekter i form av ökad arbetsförmåga eller minskad sjukersättning.
Kognitiv svikt i ME-debatten
http://www.dagensmedisin.no/debatt/kognitiv-svikt-i-me-debatten/


FDA-workshop
25-26 april höll det amerikanska läkemedelsverket FDA en högprofilerad workshop om ME/CFS med forskare, läkare och patientföreträdare. Toppchefer från samtliga hälsomyndigheter i USA medverkade, däribland NIH:s högste chef Francis Collins.
Transkribering av mötet finns här: http://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm319188.htm
Översiktlig sammanfattning från CFIDS Association of America: http://bit.ly/FDA-workshop-summary


Kanske kan främst det sista referatet rekommenderas, då det täcker temat ”CFS and ME Clinical Trial Endpoints and Design” (Referat dag 2-B).
Några höjdpunkter/utdrag från FDA:s workshop:

Dr Dan Peterson tog upp hur litteraturen alltmer tydligt beskriver de fysiska dysfunktionerna. Avvikande NK-cellfunktion, MRI och SPECT är vanligt förekommande. Nedsatt syreupptagningsförmåga/anaerob tröskel vid cykeltest dag 2 är universellt. Han underströk att det idag finns ett antal högkvalitativa ME/CFS-kliniker och internationella samarbetskonsortier som är beredda att genomföra pilotstudier, fas1-, fas2- och fas3-studier, och han uppmanade de amerikanska myndigheterna att samarbeta med dem.
Om behandling sa Dr Peterson:
“Symptomatic therapy, I think, is useful in quality of life, but I have not seen it return patients to full functional conditions, physical or cognitive. I think targeted immunological therapy has the possibility to do that.”

CDC presenterade de första resultaten från sin multicenterstudie, där de samarbetar med de sex ledande kliniska ME/CFS-läkarna i USA (bl a Dan Peterson, Nancy Klimas, Lucinda Bateman). Resultaten visar än en gång att ME/CFS-patienterna i SF-36-formulär uppvisar extremt låg funktion inom ”Physical Function”, ”Role Physical” och ”Vitality” medan ”Mental Health” och ”Role Emotional” ligger högt (liknande grafer har publicerats i ett antal tidigare studier). Nu går CDC:s studie tillsammans med de sex klinikerna in i en spännande fas, där provmaterial från patienterna ska studeras grundligt. Läs mer:
IACFS/ME:s stora biennala forskningskonferens – 20-23 mars, 2014
Läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME (International Association for CFS/ME) anordnar biennala internationella ME/CFS-forskningskonferenser. Nästa konferens hålls 20-23 mars 2014 i San Fransisco, CA, i samarbete med Stanford University.
Läs mer:
http://iacfsme.org/

Medlemskap i IACFS/ME kan rekommenderas till alla som arbetar professionellt med ME/CFS:
http://www.iacfsme.org/MembershipOptions/tabid/211/Default.aspx"