söndag 22 december 2013

Kärrtorp 22 december 2013 -- en dag att minnas!

Förra helgen attackerades fredliga demonstranter i Kärrtorp av ett 30-tal rasister. Idag visade vi med eftertryck att det är nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet. Tillsammans med närmare 20 000 medmänniskor marscherade jag från Kärrtorpsplan till Kärrtorps IP där en fantastisk manifestation ägde rum under några timmar denna söndag fjärde advent. Flera fina tal hölls och skön musik hjälpte oss att hålla värmen i snålblåsten. Polisen tog inga chanser denna gång utan fanns synlig (och osynlig?) här och var. I luften svävade minst en polishelikopter. I luften fanns också en svävande kameradrönare, oklart för vem den filmade.
Trots det stora antalet närvarande (eller tack vare?) så hälsade jag på, eller åtminstone skymtade, ett flertal vänner och bekanta - Eva, Dan, Esabelle, Petteri, Gabriel, Jenny, Anders m fl.

En eloge till Nätverket Linje 17 för en fint planerad och genomförd manifestation. Och en eloge till alla människor som deltog idag. Det värmde i hjärtat!

Nedan några bilder från manifestationen. I skyn svävade både helikopter och en kamerautrustad drönare 


Lite synd om skridskoåkarna - men det var ju ett vällovligt syfte!

15 000-20 000 människor på Kärrtorps IP i en fredlig manifestation mot våld, rasism och främlingsfientlighet.

torsdag 19 december 2013

Landstinget bör satsa på sprit och nötter!

I senaste numret av Läkartidningen läser jag en notis om att ett flertal landsting, bl a mitt eget dvs Stockholms, inte får full ersättning av regeringens patientsäkerhetspengar. Anledningen är att man inte gjort tillräckligt för att stärka patientsäkerheten. Ett genomgående problem är att vårdpersonalen slarvar med att använda handsprit. Landstingen bör alltså öka spritkonsumtionen! (Åtminstone om den används för desinfektion)

I samma tidning läser jag om en omfattande amerikansk forskningsstudie som visar att hög konsumtion av nötter var korrelerad till statistiskt minskad risk att avlida i bl a hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom. Dessutom var nötkonsumtionen inte kopplad till viktuppgång.

Slutsats av ovanstående när det börjar lacka mot jul - i förebyggande syfte bör vi satsa på (hand-)sprit och nötter!


Nötartikeln:
Bao M et al. New England Journal of Medicine. 2013:369:2001-11.

onsdag 18 december 2013

Viktig forskning om ME/CFS - Insamling på gång!


Jag har tidigare skrivit flera gånger om de mycket intressanta forskningsfynden från Norge där man upptäckt att ett cancerläkemedel som tar död på antikroppsproducerande celler i vårt immunförsvar tycks kunna lindra symtom av sjukdomen ME/CFS (se t ex En Norgehistoria: Är gåtan ME/CFS löst? och Invest in ME). Det skulle kunna ses som en bekräftelse på att sjukdomen ME beror på att immunförsvaret "hakat upp sig", eller? Nja, att ME ofta tycks utlösas efter en infektion är väl bekant, men fortfarande finns ingen vetenskapligt bekräftad förklaringsmodell.

Hursomhelst så är det helt klart att ME-forskningen om Rituximab behöver fortsätta och gärna intensifieras!
Därför har Riksföreningen för ME-patienter (RME) under året samlat in pengar till en planerad norsk multicenterstudie av behandling med Rituximab mot ME/CFS. RME har fått in ca 65.000 kr och gör nu en spurt i insamlingen fram till årsslutet. Hjälp gärna RME att bidra till att den norska studien kan komma igång genom att skänka en slant före nyår.

Flera olika initiativ har samlat in medel till studien, som också har fått viss finansiering från norska Forskningsrådet. Men studien är inte i hamn än – det behövs 22 miljoner norska kronor totalt och det saknas fortfarande ca 3 miljoner. De inkomna pengarna täcker medicinkostnaderna (som är stora), men forskarna Øystein Fluge och Olav Mella jobbar fortfarande i princip på sin fritid med ME/CFS-forskningen. De behöver ytterligare medel för att anställa medhjälpare, skapa ett ME/CFS-forskningsteam och kunna starta upp den stora Rituximab-studien, där fem norska sjukhuskliniker och 140 patienter ska ingå.

Läs mer om RME:s insamling och om Rituximab-forskningen:
http://www.rme.nu/sites/rme.nu/files/insamling_till_rituximab.pdf

Även stiftelsen MEandYou Foundation samlar in pengar till den norska Rituximab-studien:
http://www.meyou.no/this-is/donate-here/


Läs om aktuellt läge för multicenterstudien i blogginlägget ”Rituximab – Update fra Haukeland” av Maria Gjerpe:
http://mariasmetode.no/2013/11/update-haukeland-english/

Varje bidrag behövs. När jag publicerar detta inlägg så har jag själv just satt in ett bidrag till detta viktiga projekt.

Film från ME/CFS i Riksdagen, och nya forskningsrön mm


För ett par månader sedan deltog jag på ett intressant seminarium om ME/CFS i Riksdagshuset, vilket jag har beskrivit lite i tidigare inlägg. En av de medverkande var Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet, som gav en mycket öppenhjärtig beskrivning av hur det är att vara drabbad av ME. Vid seminariet medverkade även den internationellt kände experten på ME, Dr Dan Peterson från USA, Dr Olof Zacchrisson från Gottfries-kliniken och en panel av politiker. Riksföreningen för ME-patienter filmade hela seminariet och nu finns webbinspelningarna tillgängliga på RME:s hemsida.

Nedan passar jag på att sprida ytterligare information och nya forskningsrön om denna sjukdom som beräknas drabba ca 0,4% av befolkningen, och som orsakar både stort lidande och stora kostnader, för den drabbade och för samhället.

Ny svensk studie indikerar potentiell infektionsrelaterad autoimmunitet vid ME/CFS
Nypublicerad forskning ledd av Jonas Blomberg, prof em, Klinisk virologi, Uppsala, påvisar ökad antikroppsreaktion mot en s k HSP60-peptid hos ME/CFS-patienter jämfört med friska kontroller och patienter med andra diagnoser. Detta kan indikera potentiell infektionsrelaterad autoimmunitet vid ME/CFS.

Utgångspunkten för arbetet var att ME/CFS skulle kunna vara en autoimmun sjukdom, med tanke på att en del neurologiska sjukdomar visat sig vara autoimmuna (MS, Sydenhams chorea, Guillain Barrés syndrom etc), samt att norsk forskning visat behandlingsresultat med Rituximab (som ju påverkar antikroppsproducerande celler). Resultaten i studien är förenliga med teorin. Eftersom ME/CFS ofta startar med en infektion skulle en potentiell förklaringsmodell kunna vara att immunsvaret mot infektionen hos predisponerade personer kan ge en autoimmunitet som drabbar mitokondrierna (kroppens energifabrik). Fortsatt forskning behövs för att vidare undersöka hypotesen.

Forskarna identifierade ME/CFS-patienterna i studien via Kanada-kriterierna, den mest använda kriterieuppsättningen för snävt definierad ME/CFS.

Artikelförfattarna har skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av studien som hittas här.

Artikeln i fulltext:
Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis
Amal Elfaitouri, Björn Herrmann, Agnes Bölin-Wiener, Yilin Wang, Carl-Gerhard Gottfries, Olof Zachrisson, Rϋdiger Pipkorn, Lars Rönnblom, Jonas Blomberg
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081155


ME/CFS-enhet för forskning och klinisk verksamhet etableras i Brisbane, Australien
– Anpassade sjukhussängplatser och hembesök för de svårast ME/CFS-sjuka

Allt fler universitetssjukhus startar ME/CFS-kliniker och allt fler tillmötesgår behovet av särskilt anpassade sjukhussängplatser för svårt ME/CFS-sjuka. Sängplatserna anpassas med t ex ljud- och ljusavskärmning, eftersom ME/CFS-patienter ofta lider av neurologisk ”sensory overload”-problematik. Dessa kliniker inrättar också en mobil funktion där läkare och annan personal gör hembesök hos de svårast sjuka..

Nu senast har Griffith University i Brisbane etablerat en center för ME/CFS-forskning och klinisk verksamhet, National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED). Centret har drygt 20 anställda. Forskningsarbetet är inriktad på att utröna de neuroimmunologiska mekanismerna vid ME/CFS och teamet har redan publicerat ett antal studier om immunavvikelser, som relationen mellan heat shock-proteiner och T-celler och effekten av microRNA på NK-celler och T-celler.

Centret har sjukhussängplatser som kommer att användas både för kliniska undersökningar och för provtagning på subgruppen med svår ME/CFS. Vissa provtagningar för forskning kommer också att kunna genomföras via hembesök. Teamet vid NCNED är angelägna om att inkludera gruppen med de svårast sjuka, som hittills är underrepresenterad i ME/CFS-forskningen

Läs mer: National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, GriffithUniversity


IACFS/ME:s biennala forskningskonferens – 20-23 mars, 2014
Läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME (International Association for CFS/ME) anordnar biennala internationella ME/CFS-forskningskonferenser. Nästa konferens hålls 20-23 mars 2014 i San Fransisco, CA, i samarbete med Stanford University.

Klicka här för konferensprogrammet.

Några utdrag:

Special guest speaker: Ian Lipkin, MD, Director, Center for Infection and Immunity, Columbia University
Prof Ian Lipkin, känd virusforskare, driver ett av de största ME/CFS-forskningsprojekten, i vilket teamet utreder potentiella infektionsrelaterade eller immunrelaterade orsaker till ME/CFS. Vid en CDC-telefonkonferens nyligen nämnde prof Lipkin några av fynden hittills: avvikande immunmarkörer i blod och spinalvätska.

Exercise Intolerance: Guide to Management and Treatment
Staci Stevens, MA; Christopher Snell, PhD; Mark VanNess, PhD; and Todd Davenport, DPT

ME/CFS: Treating the Severely Ill
Charles Lapp, MD

Klicka här för anmälan till konferensen.

Förmöte vid Stanford i samband med konferensen, 19 mars 2014
Forskarteamet vid Stanfords ME/CFS-enhet bjuder in till förmöte dagen före konferensen:

2014 Stanford Chronic Fatigue Syndrome Symposium: Advances in Clinical Care and Translational Research
Presented by Stanford University Department of Infectious Disease

För information om detta, kontakta ycervantes@stanfordmed.org
Läs mer om Standford University’s ME/CFS Initiative: http://chronicfatigue.stanford.edu


Fler artiklar
Treatment of 741 italian patients with chronic fatigue syndrome
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17 (21): 2847-2852
U. Tirelli, A. Lleshi, M. Berretta, M. Spina, R. Talamini, A. Giacalone
http://www.europeanreview.org/article/5782

Denna utvärdering av 741 ME/CFS-patienter vid en italiensk klinik (The CFS Unit of the Aviano National Cancer Institute) visade en viss positiv effekt av immunglobuliner och antivirala medel.

Immune Abnormalities in Patients Meeting New Diagnostic Criteria for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

torsdag 12 december 2013

Martha, Gustav och Åsa - "mina" sommarpratare!


Jag har tidigare skrivit om Martha Ehlin som jag träffade vid Landstingets 150-årsjubileum i höstas. På förekommen anledning så var min rubrik då Donationsveckan - Har Du tagit ställning?


Häromdagen anordnade jag tillsammans med kollegorna i CKU ett seminarium i Landstingssalen där Martha medverkade för att bidra med ett patientperspektiv. Martha har ju efter en cancerdiagnos räddats till livet genom transplantation av fem organ. Martha som grundat organisationen MOD - Mer OrganDonation, brukar förklara att en donator kan rädda upp till åtta liv!


Vid seminariet i Landstingssalen så fick jag veta att Martha nyligen medverkat i TV-programmet Sommarpratarna - tillsammans med bl a Gustav Fridolin och Åsa Nilsonne!
Ikväll satte jag mig därför och tittade på Sommarpratarna på svtplay. Vad menar jag då med rubriken "mina" sommarpratare? Jo, jag är bekant med alla tre och har träffat samtliga under hösten. Och dessutom så inspireras jag och ser upp till dem alla tre!

Åsa Nilsonne är kollega till mig på Karolinska Institutet. Vi träffas inte så ofta men för ett par månader sedan stötte vi ihop på pendeltåget när vi båda var på väg hem från KI i Huddinge. Då hade vi ett fint samtal om äventyr i Afrika (Åsa har ju en stark koppling framförallt till Etiopien) och om jobbet. Åsa är läkare och professor i medicinsk psykologi, men också romanförfattare. Besök gärna Åsa Nilsonnes blogg.Gustav Fridolin är som bekant språkrör för Miljöpartiet och vi har träffats och hejat på varandra ett par gånger. Senast var när Gustav för någon månad sedan besökte en skola i min hemkommun Upplands Väsby.

Jag måste erkänna att jag blev en aning rörd några gånger under TV-programmet Sommarpratarna. Se det gärna om du har möjlighet. Och om du vill lyssna på Martha Ehlins riktiga Sommarpratarprogram så går det bra här.

Martha, Gustav och Åsa är som sagt tre människor som jag ser upp till, och när jag tittar på Sommarpratarna så känns det väldigt bra att nyligen ha fått träffa dem och jag påminns på ett känslomässigt sätt om orsakerna till att jag vill bidra till något bättre..Potentiell biomarkör för ME/CFS? Spännande fynd - av min opponent!

ME/CFS är en sjukdom som drabbar en betydande del av befolkningen, kanske uppemot 8 000 människor bara i Stockholmsregionen. Samtidigt som många av dessa drabbade människor lider svårt av sjukdomen så lider vi också av stor kunskapsbrist på området. En kvalificerad gissning är att ME/CFS utlöses efter en infektion, kanske pga att immunförsvaret "hakar upp sig"? Men som sagt, vi vet inte säkert. Och framförallt så vet vi inte säkert hur sjukdomen bäst behandlas. Dessutom är diagnostiken komplicerad och osäker.

När det gäller det sistnämnda så finns det ett behov av biomarkörer, dvs möjligheten att i t ex ett blodprov söka efter förekomst av specifika molekyler som tecken på denna sjukdom. Det skulle vara en stor vinst att finna en eller flera sådana användbara markörer.

Jag doktorerade i medicinsk vetenskap för 13 år sedan. En betydande del av min forskning byggde på framställning och analys av syntetiska peptider, dvs artificiellt framställda kortare "proteinkedjor". I mitt projekt efterliknade dessa peptider komponenter på ett virus, cytomegalovirus (CMV). Jag undersökte om mänskliga antikroppar kunde "känna igen" och binda till dessa peptider.

En av de upptäckter jag gjorde i min egen forskning var att i detalj kartlägga vilken aminosyrasekvens som bildade en epitop (igenkänningsplats) för en neutraliserande antikropp, dvs en antikropp som kunde förhindra virusinfektion. Sådana antikroppar uppstår vanligtvis efter genomgången infektion av ett smittämne, eller efter vaccinering. En annan upptäckt var peptider som kunde användas för att i blodprover detektera antikroppar mot CMV. Med andra ord så kunde sådana peptider utgöra biomarkörer för CMV-infektion.

När jag disputerade, dvs försvarade min avhandling i april år 2000 så hade jag som opponent en mycket skicklig, men också trevlig, professor i virologi - Dr Jonas Blomberg.

Varför berättar jag nu allt detta? Jo, samme professor Jonas Blomberg har nyligen publicerat en intressant vetenskaplig artikel där han tillsammans med sin forskargrupp beskriver hur de hittat en syntetisk peptid som ev kan fungera som biomarkör för ME/CFS!

Peptiden efterliknar en del på ett protein kallat HSP60 som finns hos bakterier, men också i de mitokondrier som finns inuti våra egna celler. Mitokondrierna, som kan ses som "ur-bakterier" som bosatte sig i våra celler för miljarder år sedan, fyller en livsviktig funktion som cellernas energifabriker. I denna första studie fann Jonas Blomberg att ca 20-40% av testade ME-sjuka har antikroppar mot HSP60-peptiden, medan i princip ingen av testade friska blodgivare, MS- eller SLE-sjuka uppvisade samma typ av reaktivitet.

Lovande fynd alltså, men man ska alltid vara försiktig i tolkningen av pionjär-artade fynd som detta. Det vet jag att Jonas Blomberg själv anser. Samtidigt delar jag hans förhoppning att de nya fynden dels ska kunna upprepas av andra forskare i världen, dels ska kunna bidra till att diagnostiken av ME/CFS förbättras mha lämpliga biomarkörer.

Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen i detta projekt. Jag håller tummarna för min opponent!