fredag 21 februari 2014

Landstinget måste ställa krav på diabetesanalyserna!

I ett debattinlägg på Dagens Medicin förklarar Helene Öberg och jag (MP) varför det är livsviktigt att landstinget börjar ställa riktiga krav på glukosstickor och liknande hjälpmedel som stora grupper patienter använder. Det skulle spara skattepengar och öka patientsäkerheten!


Det skandinaviska samarbetet SKUP (Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för primärvården), där Sverige representeras av Equalis AB, är gott exempel på en oberoende part, finansierad med offentliga medel som kan erbjuda objektiva utprövningar och utvärderingar av nya produkter på marknaden - innan de köps in för våra skattemedel...torsdag 20 februari 2014

Stockholms framtida ME-vård - Debatt i landstingsfullmäktige

Vid tisdagens landstingsfullmäktige ställde Helene Öberg (MP) en fråga till ansvarigt landstingsråd, Stig Nyman (KD):

Är den information som patientgruppen ME/CFS tagit del av på Twitter korrekt, att de framöver endast kommer erbjudas psykologer istället för neurologer, efter flytt till Karolinska Universitetssjukhuset?

Stig Nyman gav förvisso ett lugnande svar och lovade vård, forskning - och rehabilitering? - men frågan är om dimman är skingrad i denna fråga? Bedöm själv genom att titta på debatten, drygt 2 timmar in i tisdagens fullmäktigemöte.

Enligt uppgift så kommer frågan upp i samband med ett ärende i Programberedningen för äldre och multisjuka, den 25 februari.


  onsdag 19 februari 2014

  "Låt höginkomsttagarna finansiera skolsatsning" - förslag från MP

  Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin presenterar idag, tillsammans med MP:s ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund, på DN Debatt förslaget att öronmärka en skattehöjning för höginkomsttagare för att kunna satsa på skolan och därigenom skapa förutsättningar för att bl a ge lärarna en välbehövlig lönehöjning!

  I Upplands Väsby anordnar lokala MP en Inspirationskväll för skolan. Vi kanske ses där?

  Förresten, avslutningsvis kan jag inte låta bli att återge slutklämmen i en insändare i samma DN-tidning:
  "Jag blev lärare 1969. Då hade en adjunkt och en riksdagsman samma månadslön. Idag tjänar en riksdagsman 60 000 kronor varje månad. Alla, inte enbart "de bästa".
  En del riksdagsmän håller sig inte ens vakna under tv-sända debatter."
  Olle Andersson, pensionerad mellanstadielärare  Väckt av "katt i tratt" - sedan möten, möten, möten...  Tisdagen var en lång dag. Strax efter fem på morgonen väcktes jag av att katten Mimmi, för närvarande iklädd tratt pga en opererad tass, förgäves försökte ta sig ut genom den smala öppningen i sovrumsdörren - klonk, klonk - klonk...

  Det var bara att kliva upp och släppa ut henne. Och då var man ju själv klarvaken. Ingen mening att lägga sig igen. Efter frukost bar det iväg till KI för viktigt möte då beslut skulle fattas om bl a ett länsövergripande utbildningsavtal efter år av ansträngningar. En historia för sig som jag kanske tar med i memoarerna så småningom.

  Därefter annat möte med en ledningsgrupp, för att på eftermiddagen avvika till Landstingshuset och fullmäktigemöte. Jag började tjänstgöra i fullmäktige kl 16 och mötet höll sedan på till närmare 21, till många ledamöters förvåning. Till min egen förvåning blev det också allt glesare i bänkraderna ju längre in på kvällen som sammanträdet pågick.

  Nåväl, avhandlades något av intresse då? Jo, till att börja med så ställde min partikollega Helene Öberg, tillika Miljöpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, en fråga till landstingsrådet Stig Nyman (KD) angående ev ändringar i planerad vård för patienter med diagnosen ME/CFS, planerade ändringar som patientföreningen RME inte ser som lämpliga, kanske rent av skadliga istället.
  Denna debatt hölls direkt på morgonen och jag har inte själv kunnat ta del av den ännu.
  Inom kort finns hela fullmäktigemötet tillgängligt som webbsändning här.

  En bidragande orsak till att fullmäktigemötet blev ganska långt var definitivt punkten rörande den s.k. Stockholmsöverenskommelsen om tunnelbana. Ärendet var i sitt slutskede när jag anlände till Landstingssalen. Någon nämnde att den debatten hade hållit på i tre timmar (!), och den avslutades lite överraskande med en votering - där alla röstade JA. En ovanlig syn på rösttavlan, med enbart grönt lysande lampor...

  För egen del gjorde jag några inlägg dels i debatten rörande en motion från S om att ta fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram. Inte helt fel tycker jag själv, med tanke på att vi (jag själv!) är alldeles för stillasittande, och att det största hälsohotet för oss idag är välfärdssjukdomar. I sammanhanget skämtade finanslandstingsrådet till det med en uppmaning att vi borde motionera mer (istället för att motionera). Lite kul faktiskt.

  Mot slutet av fullmäktigemötet (och en ganska gles skara landstingsledamöter) så gjorde jag också några inlägg med bifall till en motion av Tove Sander (S) om att utreda i vilken grad utvecklingsstörda får den vård de behöver, och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna, främst inom primärvården. En mycket viktig motion - från 2009! Och efter fyra och ett halvt års utredande, i två omgångar, så blev vi inte mycket klokare om vad som faktiskt gjorts i frågan. Tyvärr.
  Information riktad till vårdpersonal finns på webben, och det är bara att hoppas på att informations- och utbildningsinsatser på detta område intensifieras. Mörkertalet är fortfarande relativt stort och behov av förbättrad vård för utvecklingsstörda finns med största sannolikhet. Samtidigt är detta en patientgrupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i dessa frågor.

  Förresten, jag kunde inte låta bli att göra ett lite elakt påpekande om en skrivning i tjänsteutlåtandet. Man hade nämligen anlitat en konsult för att utreda i vilken grad utvecklingsstörda tog del av vården, men konsulten menade att det inte gick att ta reda på eftersom det saknades kriterier för att definiera gruppen utvecklingsstörda. Förvånande eftersom man lätt på Socialstyrelsens sida hittar en lista på diagnoser med tillhörande kriterier. Man hade ju kunnat börja med dessa:
  Genomgripande utvecklingsstörningar


  torsdag 13 februari 2014

  Hälso- och sjukvårdsnämnden, Haverikommissionen och Nollvisionen

  I eftermiddags tjänstgjorde jag vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i Landstingshuset. Under informationspunkten redogjorde landstingets chefläkare för det speciella seminarium som på förmiddagen hade hållits i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler i Flemingsberg. Vad var så speciellt med detta? Jo, seminariet rörde Haverikommissionens unika utredning av ett tragiskt dödsfall år 2010 på hjärtintensiven, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Haverikommissionens rapport är skarp i sin kritik och pekar, i det specifika fallet, på bristande ledning och styrning.

  Hela rapporten hittas här.

  Som sagt, det är ett tragiskt dödsfall som ligger till grund för både rapport och seminarium, men i likhet med många andra så hoppas och tror jag att det kan komma något gott ut av detta. Det bidrar nämligen till att sätta strålkastaren på viktiga frågor kring patientsäkerhet. Vi vet att människor skadas och ibland t o m dör av misstag i vården, men hur undviker vi det!? Som påpekades i senaste numret av Läkartidningen så behöver vi verkligen en nollvision för vårdskador, på liknande sätt som inom vägtrafiken.

  Jag arbetar själv, tillsammans med några partikollegor, för att ta fram konkreta förslag till förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet. Vi vill till stor del satsa på forskning, utveckling och utbildning (FoUU) - och mer luft i systemet! Ju mer stressig arbetsplatsen är, desto större risk är det sannolikt för misstag.

  Var det något annat av intresse som inträffade på HSN idag då? Jodå, från MP:s sida så la vi t ex ett par särskilda uttalanden (så kallade SU) om förlängning av avtal inom beroendevård och om landstingets remissvar rörande framtida patientjournaler på nätet.
  I det förstnämnda fallet ville vi förtydliga nödvändiga krav på i princip alla vårdgivare/vårdutförare att parallellt med vårduppdraget också åta sig ett utbildningsuppdrag så vi får en återväxt av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Detta med hänvisning till en bra rapport från landstingsrevisorerna nyligen, där man pekar på det allvarliga läget för kompetensförsörjning i vården.

  I det andra ärendet så påpekade vi det positiva med att patienter så småningom ska ha underlättad tillgång till den egna journalen via internet. Vi ifrågasatte emellertid de synpunkter som tydligen uttalats från några vårdgivare där man avrått från att patienten ska ha tillgång till journaldata bakåt i tiden. Men det måste ju vara en del av syftet! Märkliga synpunkter tycker jag.

  Vi la också ett par förslag till beslut (sk FTB), dels rörande höjt glasögonbidrag för barn under hela grundskoleåldern, dels rörande skärpta kvalitetskrav i upphandling av utrustning och hjälpmedel bl a för diabetikers egenmätning av blodsocker.
  Eller rättare: Efter lite politiska krumbukter under denna punkt så valde jag att lägga det senare som ytterligare ett SU istället. Möjligen var det ett misstag, men ibland går det fort och beslut måste fattas snabbt. Hursomhelst så är det viktiga att synpunkter förs fram om att landstinget måste bli bättre på att ställa kvalitetskrav, för att spara skattepengar men framförallt för ökad patientsäkerhet (se ovan!).

  MP la också en skrivelse (författad av Helene Öberg) med fråga om långa väntetider på BUP Danderyd. Vi får se vad hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar på det framöver.
  När HSN-protokollet publiceras så småningom så kommer det innehålla även MP:s förslag och skrivelser.

  Tack Jens! Nu sätter MP press för en nödvändig kvotering

  Knappast någon kan ha missat bryggerikungen tillika Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrups famösa uttalande om att han "absolut inte" vill ha en kvotering av kvinnor till företagens styrelser - eftersom det saknas kompetenta kvinnor!

  Han har efteråt erkänt att det var ett klumpigt uttalande och kunde själv konstatera att det kanske t o m kan bidra på ett positivt sätt när det gäller att öka jämställdheten i landets företagsledningar.

  Nu sätter Miljöpartiet press på regering och riksdag om att lagstifta att de svenska börsbolagens styrelser ska innehålla minst 40% kvinnor, vilket förklarades av språkröret Gustav Fridolin i kvällens Rapport-sändning.

  Bra av Fridolin, men av den anledningen tycker jag att det är lite synd att inte hela MP:s riksdagsgrupp stod bakom den MP-motion som lades i Riksdagen i höstas där man föreslår just ett lagförslag om kvotering...


  måndag 3 februari 2014

  Nytt år och nya forskningsrön om sjukdomen ME/CFS


  Läsare av min blogg vet att jag engagerar mig i sjukdomen ME/CFS (tidigare inlägg t ex härhär och här).
  Från en god vän, tillika ME-patient, har jag fått en del nyheter som jag publicerar nedan. Bland annat omnämns virusforskaren professor Jonas Blomberg (se t ex artikel i Upsala Nya Tidning). Det är extra roligt med tanke på att Jonas Blomberg var min opponent när jag disputerade för - ganska många år sedan nu...


  Nåväl, här kommer senaste nytt om ME/CFS:  Årets London-konferens öppen för anmälningar – Jonas Blomberg en av talarna
  Den nionde årliga London-konferensen anordnas 30 maj 2014 av Invest in ME. Årets titel är Synergising research into ME. Talarlistan består av internationellt ledande ME/CFS-forskare från flera länder. Prof Jonas Blomberg, Klinisk virologi, Uppsala, kommer att föreläsa om infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS.

  Platserna brukar gå åt snabbt, så en tidig anmälan rekommenderas. Det är också en lägre avgift vid anmälan före 16 mars.

  International ME Conference 2014: Synergising research into ME
  Program:
  http://www.investinme.eu/agenda.html
  Anmälan:
  http://www.investinme.eu/register.html

  De senaste fyra åren har konferensen föregåtts av ett rundabordsmöte för utvalda forskare inom fälten ME/CFS, neuroimmunologi och autoimmuna sjukdomar. Även i år har framstående svenska ME/CFS-forskare bjudits in att delta i detta rundabordssamtal.

  Sammanfattning av riksdagsseminariet om ME/CFS
  Nedan finns ett sammandrag av paneldiskussionen med politiker från sex partier vid seminariet om ME/CFS i riksdagen i oktober. Medverkande politiker: Barbro Westerholm (FP); Sven Britton (S); Stig Nyman (KD); Eva Olofsson (V); Agneta Luttropp (MP) och Finn Bengtsson (M).

  Förslag framkom om att inrätta ME/CFS-mottagningar vid samtliga universitetssjukhus och samtidigt uppdra åt dessa att medverka till undervisningen av både läkare och sjuksköterskor. Finn Bengtsson (M) underströk att detta vore rimligt med tanke på att sjukdomen är vanlig (ca 40.000 patienter i Sverige). Panelen uttryckte en allmän uppslutning bakom detta förslag.

  Det lyftes fram att det finns flera möjligheter för riksdag/regering att agera på nationell nivå. I forskningspropositioner kan enskilda sjukdomar ges öronmärkta medel (t ex understöddes cancer, diabetes och neurogenerativa sjukdomar specifikt i 2008 års forskningsproposition). Det går att tillsätta medel för skapande av ett nationellt kompetenscentrum som samordnar ett nationellt kompetensnätverk.

  Det underströks att primärvården inte är lämplig för att hantera en komplicerad neuroimmunologisk sjukdom som ME/CFS och att det är mycket kostsamt att som idag låta patienterna valsa runt i vårdsystemet – specialistkliniker för ME/CFS kommer att innebära en initial kostnad, men en stor besparing på sikt.

  I panelsamtalet framstod som ett lämpligt nästa steg att verka för inrättande av ME/CFS-kliniker vid universitetssjukhusen samt ett nationellt kompetenscentrum, genom fortsatt samarbete mellan landstingspolitiker, riksdagspolitiker och patientförening (RME).

  Webbinspelning av paneldiskussionen:
  http://www.youtube.com/watch?v=74ibQzaUV60&feature=youtu.be


  Artikel i UNT
  Jonas Blombergs forskning omskrevs i Upsala Nya Tidning i januari:
  http://www.unt.se/uppsala/nya-ron-om-kronisk-trotthet-2787943.aspx


  Nypublicerade studier

  The Role of Adaptive and Innate Immune Cells in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis
  Brenu EW, Huth TK, Hardcastle SL, Fuller K, Kaur M, Johnston S, Ramos SB, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM
  http://intimm.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/16/intimm.dxt068.abstract

  Deficient EBV-Specific B- and T-Cell Response in Patients with Chronic Fatigue Syndrome
  PlosOne, 15 January 2013
  Madlen Loebel, Kristin Strohschein, Carolin Giannini, Uwe Koelsch, Sandra Bauer, Cornelia Doebis, Sybill Thomas, Nadine Unterwalder, Volker von Baehr, Petra Reinke, Michael Knops, Leif G. Hanitsch, Christian Meisel, Hans-Dieter Volk, Carmen Scheibenbogen
  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0085387

  The effects of exercise on dynamic sleep morphology in healthy controls and patients with chronic fatigue syndrome
  Physiological Reports, Nov 2013
  Kishi A, Togo F, Cook DB, Klapholz M, Yamamoto Y, Rapoport DM, Natelson BH
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phy2.152/abstract

  A role for homeostatic drive in the perpetuation of complex chronic illness: Gulf War Illness and Chronic Fatigue Syndrome
  PlosOne, 8 January 2014
  Travis J. A. Craddock, Paul Fritsch, Mark A. Rice Jr, Ryan M. del Rosario, Diane B. Miller, Mary Ann Fletcher, Nancy G. Klimas, Gordon Broderick
  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0084839

  Post-exertion malaise in chronic fatigue syndrome: symptoms and gene expression
  Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, Volume 1, Issue 4, 2013
  Jacob D. Meyer, Alan R. Light, Sanjay K. Shukla, Derek Clevidence, Steven Yale, Aaron J. Stegne, Dane B. Cook
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2013.838444#preview


  Moderater i panik? - Skrämselpropaganda till landstingspersonalen


  Man kan inte låta bli att undra: Har moderaterna drabbats av panik och hjärnsläpp pga opinionsundersökningarna som gång på gång pekar på Alliansens kräftgång? Idag har valledaren för Moderaterna i Stockholms läns landsting, Kristoffer Tamsons, publicerat ett "Öppet brev till dig som jobbar i Stockholms läns landsting" där man framför rena skrämselpropagandan och ger de landstingsanställda följande uppmaning: "Rösta inte fram en vänsterregering...".

  Problemet är att detta öppna brev publiceras, inte på Moderaternas hemsida utan på landstingets webb, med SLL:s logotype. (Sannolikt kommer denna länk sluta fungera snart, när det öppna brevet avlägsnats?)

  TV-sända reaktioner från förbannad sjukvårdspersonal antyder att (M) i detta fallet har placerat en rejäl skottsalva i den egna foten. Som om inte det vore nog så kommer sannolikt Justitieombudsmannen granska ärendet.

  Det är förvånansvärt att den tidigare så hyllade Kristoffer Tamsons står bakom detta, inte minst med tanke på en liknande blunder av en hamburger-VD för inte så länge sedan - vilket faktiskt omnämns i inledningen av Moderaternas öppna brev (!)

  Som tur är så har inte hela Alliansen drabbats av hjärnsläpp: personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP) är i TV-inslagen föredömligt tydlig i sin kritik av landstingsmoderaternas propagandamiss.