måndag 29 september 2014

ME/CFS - om drabbade barn och rundabordsmöten för forskare

Från en god vän, som tyvärr är svårt drabbad av ME, har jag fått senaste nytt om denna sjukdom som drabbar uppemot 8 000 människor enbart i Stockholmsregionen:

Officiell rapport från 2014 års London-kongress  –  sammanfattning av rundabordsmötet för forskare + öppna konferensen
Denna publikation från arrangörerna av den årliga ME-kongressen i London, Invest in ME, innehåller abstracts från den öppna konferensdagen (31 maj 2014) samt ett referat från det slutna rundabordsmötet för forskare (30 maj 2014).

Sammanfattningen från forskarrundabordsmötet, skriven av prof Jonathan Edwards, ger en exklusiv inblick i ledande internationella ME/CFS-forskares resonemang kring forskningsläget (se sid 2-5 i länken nedan).

Följande forskningsspår identifierades vid rundabordsmötet som prioriterade: identifikation av biologiska subgrupper; utforskande av eventuell autoimmun komponent inklusive forskningsutbyte med forskargrupper inom andra neurologiska och inflammatoriska sjukdomar; utforskande av symptomskapande mekanismer i de neurologiska, vasoaktiva och metabola systemen; fortsatt forskning kring mikroorganismer med fokus på mag-tarm-flora och virus; utforskande av mitokondriedysfunktion; genanalys. Publikationen från Invest in ME: http://www.investinme.org/Documents/Education/Invest%20in%20ME%20BRMEC4%20and%20IIMEC9%20Report%202014.pdf

Jonathan Edwards är rådgivare för de studier kring B-cell-funktion och Rituximab som pågår i Storbritannien. Prof Edwards var på 90-talet drivande i upptäckten att B-celler är involverade i mekanismerna vid autoimmuna sjukdomar och har nu tagit en mycket aktiv roll inom ME-fältet. Dialog förs mellan teamet som studerar Rituximab i UK och forskarna bakom den norska multicenterstudien av Rituximab, dr Øystein Fluge och prof Olav Mella.

Fler rapporter från London-konferensen 2014
Vetenskapsskribenter på bloggen Phoenix Rising har publicerat två av fyra planerade artiklar från konferensen:
Part 1: Autoimmunity and ME: http://phoenixrising.me/archives/25516
Part 2: Pathogens and the Gut: http://phoenixrising.me/archives/25447
En inspelning av konferensen på DVD går att beställa från Invest in ME via följande länk: http://www.investinme.eu/2014%20Conference%20DVD%20Order.html

2015 års London-kongress  –  datum
Nästa års London-kongress kommer traditionsenligt att arrangeras i slutet av maj. Den öppna konferensdagen, Invest in ME International ME Conference 2015, blir 29 maj. Konferensdagen är öppen för alla intresserade.
Vid årets konferens deltog ett antal svenskar, däribland många läkare/forskare och minst en politiker. Förhoppningsvis blir det en lika stark eller ännu starkare svensk närvaro 2015.
Rundabordsmötet utökas nu till att omfatta två dagar, 27-28 maj. Detta möte är endast öppet för särskilt inbjudna forskare.

Uppdaterad översiktlig info om ME/CFS  – RME:s PowerPoint
Riksföreningen för ME-patienter (RME) har publicerat en uppdaterad version av sin översiktliga PowerPoint-presentation om ME/CFS. Här finns snabbläst info bland annat om:
- det internationella forskningsläget
- det svenska forskarnätverket och svenska biomedicinska forskningsprojekt
- den klinik som nu internationellt lyfts fram som det goda exemplet för ME/CFS-vård och forskningsstruktur: National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED) i Queensland, Australien, som tar emot ME/CFS-patienter av alla svårighetsgrader, men som byggts upp med utgångspunkt i behoven hos de svårast sjuka.

RME:s PowerPoint i skärmversion: http://www.rme.nu/powerpoint_skarm.pdf
RME:s PowerPoint i utskriftsversion: http://www.rme.nu/powerpoint_utskrift.pdf


Seminarium om ME/CFS hos barn och unga, 12 nov, Stockholm
Det finns ännu platser kvar till seminariet om ME/CFS hos barn och unga i Landstingshuset i Stockholm 12 nov. Seminariet erbjuder föreläsningar av internationella specialister på området och riktar sig främst till yrkesverksamma inom vård och skola. Information och anmälan: http://rme.nu/seminarium-2014

riksföreningens sida hittas mycket information om ME/CFS.

fredag 26 september 2014

Wow! Kryssad i hela länet!


Äntligen är landstingsvalet räknat i detalj och det visar för egen del följande:

  516 kryss totalt!
  Och kryssad i samtliga 12 valkretsar i länet. Fantastiskt!
  Varmt tack till alla som gett mig detta förtroende!
  Allt tyder nu på att jag snart tillträder som ordinarie fullmäktigeledamot i Stockholms läns landsting. Mitt vallöfte är då att tillsammans med duktiga, engagerade partikollegor fortsätta arbeta för en likvärdig, patientsäker hälso- och sjukvård där personalen känner uppskattning och har möjlighet att ägna sig åt forskning, utveckling och/eller utbildning.
  Detta oavsett om det blir i opposition - eller något annat!


Väsby förlorar duktig skolstrateg


Vid onsdagens möte i Styrelsen för Väsby Välfärd fick jag - något överraskande - kort information om att Upplands Väsby kommun nått en överenskommelse med skolstrategen Per Kornhall vilket innebär att han slutar sin anställning och för detta ersätts av kommunen med 1,2 miljoner kronor. Eller som lokaltidningen lite bryskt meddelar enligt bilden ovan: Han köps ut för detta miljonbelopp vilket kanske ter sig som en guldkantad "deal" för Kornhall.

Jag vill då nyansera bilden: Per Kornhall säljer sig billigt i detta fallet. Han hade utan tvekan kunnat erhålla det dubbla beloppet, eller mer. Detta eftersom min kommun, än så länge under Alliansens styre*, ordnat det så att Per efter Arbetsdomstolens beslut i somras, hade full lön samtidigt som han inte tilläts fortsätta med sitt uppskattade förbättringsarbete i kommunens skolor.

Per Kornhall hade alltså kunnat låta tiden gå - med full lön - fram tills att  denna tvist avgjordes i Arbetsdomstolen om ett år eller två. Och då hade han sannolikt tilldömts ett skadestånd större än det belopp han nu accepterade.

Jag har haft en del kontakter med Per Kornhall och min bild av honom är att han brinner för en svensk skola där alla barn når målen. Per har upplevt denna tvist som mycket jobbig och sannolikt ville han så snabbt som möjligt lämna detta bakom sig, samtidigt som han knappast hade något intresse av att "skinna" sin arbetsgivare. Detta trots ett minst sagt tveksamt bemötande från kommunens sida. Det hedrar honom tycker jag.

Jag har tidigare kommenterat detta ärende på bloggen, bl a här: Upplands Väsby kommun vs. skolstrategen.

Personligen sörjer jag att min kommun på detta sätt gjort sig av med en av Sveriges främsta skolexperter. Vi hade behövt Pers insatser under många år framöver.

=============

*Alliansen förlorade valet nyligen och allt tyder på ett maktskifte i rödgrön riktning. Min ambition är då att det ska tydliggöras för kommunens alla anställda att vi har högt i tak och att konstruktiva "visselblåsare" är en positiv kraft att ta vara på snarare än göra sig av med!

tisdag 23 september 2014

Senaste nytt efter valet

...Fortfarande oklart parlamentariskt läge:
- På riksdagsnivå
- På landstingsnivå (Stockholms läns landsting)
- På kommun-nivå (Upplands Väsby)

Just nu pågår sluträkning av röster till landstinget. Om inget spektakulärt inträffar så tillträder jag snart en ordinarie fullmäktigeplats i landstinget. I övrigt så fortsätter jag tills vidare i mina uppdrag i bl a Hälso- och sjukvårdsnämnden och i Forskningsberedningen.

Nya landstingsfullmäktige sammanträder för första gången den 21 oktober, men nämnder och beredningar kör på som tidigare till årsskiftet. Sedan lär det bli en del förändringar även där.


måndag 15 september 2014

En första valanalys - om kolbitar, TV-reklam och triangulering


Dimman börjar lätta och resultatet i riksdagsvalet framträder i - för vissa av oss - smärtsam klarhet.
Samtidigt är det viktigt att lära sig av de eventuella misstag som skett, och försöka skönja mönster, bakåt men framförallt framåt.


Till en början så är det en elak jämförelse att visa upp resultaten i gårdagens riksdagsval med vårens val till Europaparlamentet intill varandra på detta sätt. Å andra sidan så är det en del av nyckeln till att förstå hur det kunde gå så illa - om det nu gjorde det?

Min snabba, första analys av riksdagsvalet* är följande:
 • Miljöpartiet är ett miljöparti med stor trovärdighet i frågor som rör just miljö- och klimatfrågor som måste lösas till stor del på global nivå (bl a eller ffa via EU). Därav det fantastiska resultatet i EU-valet - som vi blev lite fartblinda av, med orealistiska förväntningar inför riksdagsvalet?

 • Klimat- och miljöfrågorna kom inte fram tillräckligt i valdebatten. Detta är egentligen ofattbart med tanke på att Sverige nyss drabbats av både skogsbrand och skyfall av historisk omfattning. Det borde ha varit "öppet mål" för MP, men vi lyckades inte fånga detta momentum. Varför inte? måste vi fråga oss. Vi får inte låta oss fastna i en debatt om enbart kärnkraften varje gång.
  Och den berömda kolbiten har varit ett dramaturgiskt finurligt grepp, men den bör nog få vila ett tag nu...

 • Skolan var en viktig fråga i riksdagsvalet, men MP ses knappast som ett betydelsefullt "skol-parti"...

 • MP valde bort TV-reklam till förmån för den gröna såpan Allt Grönt. Föredömligt på flera sätt, och ofantligt mycket mer kvalitet per bildruta. Men - Allt Grönt hade behövt viral spridning. Det är oerhört svårt, och det misslyckades i detta fallet. Allt Grönt sågs nog huvudsakligen av oss närmast sörjande, förvisso med stor behållning, inte minst det fina avsnittet med blomstermanifestationen. En huvudfråga är dock: Var det ett strategiskt misstag att välja bort TV-reklamen?

 • Sannolikt är det relativt många MP-sympatisörer som stödröstat på F!, bl a i syfte att hjälpa dem över spärren och därigenom minska SD:s inflytande. Tyvärr så misslyckades detta och sådana stödröster kan ses som bortkastade, åtminstone när det gäller riksdagsplatser och  regeringsbildning.

 • Frågan om Vinster i välfärden tycks inte ha blivit en sådan avgörande fråga som kanske många trodde. V:s fantastiska slogan "Inte till salu" tycks inte ha hjälpt så mycket till syvende och sist. Å andra sidan svårt att tolka med tanke på sannolik flykt av V-röster till F!. Hursomhelst, för MP:s skull är det svårt att säga om vår upplevda otydlighet i frågan var till nackdel eller ej.

 • SD växer till europeisk "normalnivå" oavsett hur övriga partier agerar. Ingenting biter, inte ens alla interna skandaler. När det gäller SD så stämmer verkligen uttrycket: All PR är bra PR...
  Och de fick oförtjänt draghjälp av statsministern som kopplade samman "öppna hjärtan" med åtstramningar i välfärden. Det var knappast ett misstag av Fredrik Reinfeldt, och därför i sin helhet ett fruktansvärt cyniskt uttalande enligt min mening.

 • Finns då inget man kan göra mot de främlingsfientliga krafter som växer och växer? Många experter menar att man måste lyssna på och tilltala SD:s väljare snarare än själva partiet. Detta eftersom en förhärskande tolkning är att merparten av SD:s väljare inte fullt ut delar den främlingsfientliga inställningen. Min oro för denna tolkning (som sannolikt är korrekt) är att SD kan få en framtida utveckling som är tvärtom mot vad man i förstone tänker sig, nämligen att alla dessa väljare bidrar till en fortsatt "tvättning" och normalisering av partiet. Å andra sidan så kommer det då successivt allt längre ifrån sitt ursprung och tappar till slut sin dragningskraft i de kretsarna, och blir ett blekt, intetsägande parti som tynar bort.

 • Ett avancerat teoretiskt angreppssätt att bemöta SD skulle kanske kunna vara genom något slags triangulering. Detta är ju numera en berömd klassisk metod från främst presidentvalskampanjer i USA, där man utgår från motståndarens argument, sina egna motargument och utmejslar en tredje infallsvinkel som ska locka de viktiga väljarna i det politiska mittfältet. Hur en sådan triangulering skulle se ut, och vilka risker den är förknippad med kan - och bör? - diskuteras utförligt. Men då kanske bakom lyckta dörrar...
Som sagt, ovanstående är en analys av resultatet i riksdagsvalet. MP:s valresultat i lokala val på kommunal nivå, och i landsting/regioner måste till stor del analyseras utifrån lokala förutsättningar (huvudfrågor, politikerpersonligheter, koalitioner etc).
Jag välkomnar kommentarer till mina reflektioner ovan!

Valresultatet - sorg och glädje

Efter en plågsamt dramatisk, och ärligt talat deprimerande, valkväll så ser det preliminära resultatet ut så här:

Riksdag:
Stefan Löfven får en riktig utmaning i att bilda en regering med beslutsmandat.
Moderaterna har gjort ett historiskt tapp och Fredrik Reinfeldt har annonserat sin avgång både som statsminister och partiledare.
Och SD ser ut att bli nästan dubbelt så stort som MP, dvs SD ser ut att kunna få stor makt som vågmästare. Annars krävs en koalition på något sätt över blockgränserna. Osannolikt? Kan Alliansen spräckas?


Stockholms läns landsting:
Moderaterna tappar rejält även här, men Alliansen ser ut att behålla "makten" med endast 71 mandat mot 69 för S+MP+V.
Miljöpartiet får 10% av rösterna och mandaten, dvs samma som i valet 2010.
Naturligtvis en besvikelse.

Jag skrev "makten" inom citationstecken ovan eftersom SD för första gången kommer in i landstinget med hela 9 mandat (av totalt 149).
Med andra ord ser SD ut att få en rejäl vågmästarroll även i landstinget - eller?


Upplands Väsby kommun:
Här ser det faktiskt ut att bli hyfsat tydligt maktskifte till S+MP+V med sammanlagt 24 mandat av totalt 51. Moderaterna tappar även här, liksom FP och Alliansen sjunker till 21 mandat totalt.
SD fördubblar antalet mandat till 4, och kan därmed ev få en vågmästarställning. En ny bekantskap i kommunfullmäktige är partiet Väsbys Bästa med 2 mandat och kan därmed också fungera som ett slags vågmästare.

Feministiskt initiativ ser inte ut att komma in i riksdagen, ej heller i landstinget.
Ev stödröster från MP-sympatisörer ser därför ut att vara bortkastade, åtminstone utifrån möjligheten att bilda regering utifrån nuvarande valresultat.

Observera att ovanstående är preliminära resultat, och kan ändras något.
Och utrymme finns förhoppningsvis för att tänka "utanför boxen" för att hitta starka regeringsalternativ, till riksdag, landsting och kommun?

OBS! Inlägget har redigerats efter första publicering.söndag 14 september 2014

Allt grönt - Senaste avsnitten
Sista avsnitten av den gröna såpan - åtminstone före valet.

Valdags-crescendo! Dimman lättar?


När jag skriver detta så är det mindre än två timmar kvar innan vallokalerna stänger. Under senare delen av eftermiddagen, när solen gjorde detta till en härlig sensommardag, så var det ofrånkomligt att slänga av sig kavajen och kavla upp ärmarna. Nu gällde det att visa upp Miljöpartiet (så försiktigt man får utanför vallokalen...), och försöka bidra till att vinna bronsmatchen. Dvs bidra till att MP blir tredje största parti i riksdagsvalet.


När jag gick upp tidigt denna söndagsmorgon för att stå utanför vallokalen vid Vik-skolan i Väsby från öppnandet så låg en tät dimma över oss. Det blev en tydlig symbolik i att det var omöjligt att se vart vägen ledde. Senare under förmiddagen så skingrades dimman till slut. Förhoppningsvis gör den det när det gäller valresultatet och det parlamentariska läget också, redan under sena kvällen eller natten. I värsta fall kvarstår osäkerheten om vilken regering som kan bildas, och det har redan talats om risken för nyval kring årsskiftet. Det vore naturligtvis olyckligt!


Nåväl, den roliga skämtteckning jag såg i DN på morgonen kanske har en viss poäng utifrån hur väljarna ser på utbudet av partier? Är det därför vi ser ut att få allt fler partier i riksdag och andra "parlament" på landstings- och kommunnivå?

Hursomhelst, det blir sannolikt en spännande valvaka, på flera sätt och vis. Vi får se vilken väg Sverige tar från och med måndag morgon.


lördag 13 september 2014

Vart tog klimatet vägen i valdebatten!?


"I år, mitt under brinnande valrörelse, drabbas Sverige av två extrema chocker. Den första är den hittills värsta skogsbranden i modern svensk historia, med närmare 15000 ha förstörd skog, 700 miljoner kronor i direkta bekämpningskostnader och många drabbade familjer. Den andra är en serie av extrema skyfall, med regnmängder på närmare 100 mm, vilket aldrig observerats förut, med dramatiska konsekvenser för människor i framförallt Malmö och orter som Getinge."

Så skriver professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Johan Rockström som också är ledamot i FN:s Sustainable Development Solutions Network (SDSN) och en av världens ledande forskare inom klimatförändringens konsekvenser för vårt jordklot och för mänskligheten, är kritisk till att mänsklighetens största utmaning någonsin inte diskuteras och debatteras mer i den svenska valrörelsen.
Jag instämmer till fullo. Det räcker inte med argumentet att Sverige och den enskilda svenska medborgaren är betydelselös i ett globalt perspektiv. Om alla ser saken på det sättet så sker aldrig någon förbättring. Och Sverige kan gå före och hitta gröna tekniska lösningar och gröna jobb som bidrar till att motverka den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Därigenom kan vi driva på en positiv utveckling även internationellt.

Johan Rockström avslutar sitt inlägg:
"Vill Sverige verkligen bidra till att laga en trasig värld och en trasig planet, i syfte att säkra möjligheterna till mänsklig framgång, då gäller det att satsa både på ett öppet hjärta och en hållbar välfärd."

Miljöpartiet är det enda parti som långsiktigt och helhjärtat bygger en politik på ett långsiktigt ansvarstagande för framtida miljö och klimat, av hänsyn till våra barn och barnbarn, och av hänsyn till våra medmänniskor runtom i världen.

Imorgon söndag avgörs vilken väg Sverige ska ta i dessa frågor under de kommande - mycket betydelsefulla - fyra åren.Se Johan Rockströms fantastiska TED Talk - Låt miljön leda utvecklingen!
(bilden ovan hämtad från www.freeimages.com)

torsdag 11 september 2014

Bioaffisch!


Se nya avsnitt av den gröna såpan Allt grönt!

Dagens avsnitt handlar om Stjärnfamiljen:
Sverige vann brons 1994 - nu är det dags igen!

Stockholms läns landsting - dags för maktskifte?


Patienter dör i onödan på akuten? Patientsäkerheten starkt hotad? 
Idag ger DN Stockholm en oroväckande bild av sommarens akutsjukvård:
Köerna på akuten blir längre och längre

Det är uppenbart att det behövs mer vårdpersonal och fler vårdplatser!
På bilden ses Miljöpartiets landstingsråd Helene Öberg med krav på en ny vårdpolitik och minskade nedskärningar.

Helene och jag har skrivit en del om vad som behöver förbättras för ökad patientsäkerhet, bl a i nedanstående debattinlägg i Svenska Dagbladet och i Dagens Medicin:STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING.......läge för maktskifte?


onsdag 10 september 2014

Martina blev utförsäkrad pga ME/CFS

I Rapports nyhetssändning ikväll beskrevs hur Martina blivit utförsäkrad pga sjukdomen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome). Ytterligare ett ledsamt exempel på hur det inte ska få gå till. Samtidigt är det positivt att denna sjukdom uppmärksammas på ett seriöst sätt i media.
Mer behöver göras för att undvika felbehandling och utförsäkringar av ME-sjuka i vårt land!

För mer information om ME/CFS, besök Riksföreningen för ME-patienter, RME - eller sök fler inlägg om ME på min blogg.


måndag 8 september 2014

Andre vice talman - med järnrör?


Läget är allvarligt. Enligt flera opinionsundersökningar så ligger Miljöpartiet nu på fjärde plats av de politiska riksdagspartierna. Ikväll fick jag och övriga MP-medlemmar ett mejl från språkrören. Eftersom budskapet är så viktigt så delar jag med mig av det här. Jag hoppas du vill ta dig tid att läsa.
Mycket pekar på att söndagens val är ett ödesval på flera sätt. Om du inte i Sveriges riksdag vill ha en vice talman som förknippas med järnrör, främlingsfientlighet och rasistiska symboler - rösta på Miljöpartiet!
"Inför valrörelsen så fick vi frågan om vad vi efterfrågar mest från medarbetare och medlemmar. Vi svarade: Kärlek. Och vilken kärlek vi mötts av! Var vi än kommer och hur vi än krånglar så möts vi av glada miner och tillrop i hela landet. Det är er kärlek och ert engagemang bär oss och hela rörelsen framåt mot vad som kan bli ett rekordval för Miljöpartiet.

Tyvärr är det ett annat parti som går mot ett rekordval också. Kampen om tredjeplatsen i valet ser ut att bli mycket jämn mellan oss och Sverigedemokraterna. Medan vi har vuxit ur miljö-, kvinno- och fredsrörelserna, så har SD sina rötter i vit makt-rörelsen. Vi siktar framåt. De blickar tillbaka på en svunnen tid. Vi vill hjälpa människor i nöd. SD vill göra dem till syndabockar för samhällsproblemen och skicka tillbaka dem till krigets helveten.
Det spelar roll vilket av våra partier som blir tredje störst. Det tredje största partiet utser andre vice talman i riksdagen och representerar Sverige utomlands. Det tredje partiet har en tyngre legitimitet när det gäller att kommentera och sätta perspektiv på de två största partiernas förslag i politiska debatter. Det tredje största partiet kommer att ha stor makt över vilka problem vi kommer att prata om de närmaste åren och över vilka lösningar som diskuteras.
Det sägs att fisken är den sista som upptäcker vattnet. Det ligger mycket i det. Ibland är det inte lätt att se de större sammanhang som vi lever i. Men vår generation har inte fiskens ursäkt. Vi har fått forskningsrapporterna om klimathotet, vi får mer eller mindre liverapportering från världens konflikter och Europas fattiga sitter på våra gator mitt framför ögonen på oss. Ingen kan påstå att vi inte såg att planeten var i fara. Ingen kan hävda att vi inte hörde människors rop på hjälp. Och vi vet alla, våra barn och barnbarn kommer att fråga hur vi svarade.
Vi vill kunna se dem i ögonen och säga att vi agerade kraftfullt för att bromsa växthusutsläppen och ställde om till en mer hållbar ekonomi som inte bygger på att göra åt med så mycket naturresurser på så kort tid som möjligt. Vi vill kunna säga att vi gav en fristad till de människor som hade riskerat sina liv för att ta sig till Sverige undan krig och etnisk rensning.
Det är du som medlem som bygger vår gröna rörelse. Hjälp oss få människor att förstå att när vi går till vallokalerna den 14 september så bestämmer vi vad politikerna ska ägna sig åt den närmaste mandatperioden. Vi avgör tillsammans om vi ska bekämpa klimatförändringarna eller om vi ska bekämpa människor i nöd. Varje samtal, varje timme i valstugan, varje utdelat flygblad kan ha en avgörande betydelse.
Om du inte har möjlighet att bidra med din tid så är vi mer än tacksamma för ett ekonomiskt bidrag, varje tillskott till kassan gör att vi kan satsa mer på att synas under valrörelsens slutskede.

Du kan lämna ett bidrag via vår hemsida:


Med varmaste hälsningar

Åsa Romson
Gustav Fridolin"

Se också den gröna dokusåpan "Allt grönt" - "Bronsmatchen"


Väntrummet del 3 - Om att som ung få en cancerdiagnos


Jag har tidigare tipsat om podcasten (="webb-utsändningen") Väntrummet med Helene Öberg, landstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms län, samt Arga doktorn, Björn Bragée.

I avsnitt 3 har Helene och Björn ett samtal med Carin som vid 23 års ålder fick en cancerdiagnos, leukemi. Hon berättar öppenhjärtigt om symtomen med svullen mage, kräkningar och svettningar. Läkarna trodde först att hon var gravid...
När hon väl fått sin diagnos så fick hon en broschyr i handen och erbjöds träffa en präst - och sedan fick hon komma till en läkare som inte visste något om hennes sjukdom.

Lyssna själv på Carins berättelse - Väntrummet del 3.

Svensk vård är fantastisk, men samtidigt så brottas den med stora problem och det finns mycket som behöver förbättras. Vi politiker har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för dessa förbättringar. Via länken nedan så hittar du information om vad Miljöpartiet vill göra för att vi alla ska ha tillgång till En trygg hälso- och sjukvård.


söndag 7 september 2014

"Kvalitet sätts på spel med vinst i välfärden"

Häromdagen skrev Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, på SvD Brännpunkt om vinster i välfärden. Bo Rothstein resonerar sig fram till följande slutsats:
"Ja till valfrihet och konkurrens - men inte vinstdriven sådan".

Från Miljöpartiets sida har vi alltid förespråkat valfrihet på ett sådant sätt att det erbjuder patienten eller eleven ett tydligt mervärde. Det känns både intressant och viktigt att se hur detta kan uppnås, utan kommersiella vinstintressen. Jag hoppas att MP i valet om en vecka får mandat att arbeta vidare på detta, för att stärka och främja idéburen verksamhet. Vår grundprincip, formulerad på förra årets partikongress, är att ev vinst i välfärden (vård, skola och omsorg) ska återinvesteras i verksamheten.


fredag 5 september 2014

Vita huset, House of Cards, Javisst herr minister - Nu kommer Allt grönt!


Idag fredag fick vi tillgång till det tredje avsnittet av Miljöpartiets gröna såpa "Allt grönt".
Avsnittet heter "Bagdad Bob" och har redan uppmärksammats och spridits av Dagens Media med rubriken "Här dissar Expressens nya samhällschef Åsa Romson" (!)

Hursomhelst, det är kul att få en närmare inblick i språkrörens hektiska valkampanjande, och intressant att räkna hur många gånger alla partiledare säger "tjenare" till varandra. Stämningen verkar allmänt god, så här bara en dryg vecka före valet...

torsdag 4 september 2014

Vårdskador anmäls sällan?

Under Ortopediveckan presenterades en studie från Danderyds sjukhus som visat följande:
Av 143 slumpvis utvalda patientjournaler efter höftledsoperation så hittades så många som 106 undvikbara vårdskador.
Vid jämförelse med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) så var endast 7 (=6,6%) av dessa vårdskador anmälda.

Ovanstående är en relativt liten studie, men den väcker frågor och visar på ett behov av fortsatt forskning på området.

Dels så reagerar jag på den stora andelen vårdskador. Är detta ett bevis för att det finns ett stort mörkertal av vårdskador? Ja, sannolikt.

Men jag reagerar naturligtvis också på att så få anmälningar görs. Många patienter skulle annars kunna få viss kompensation i form av ekonomisk ersättning.

Samtidigt kan jag inte, som landstingspolitiker,  låta bli att fundera över vad det skulle innebära ekonomiskt för landstingen om samtliga vårdskador verkligen blev anmälda!?
Det skulle bli kostsamt...

Det bästa är naturligtvis att undvika vårdskador från början. Från Miljöpartiets sida har vi nyligen förklarat vad vi ser som viktigt för att stärka patientsäkerheten i vården.

Tragiskt dödsfall kopplat till nyöppnade BB Sophia

I april i år skrev jag här på bloggen om invigningen av den nya förlossningskliniken BB Sophia. Jag nämnde i sammanhanget om varningar från medicinsk expertis, och att vi i Miljöpartiet med viss tvekan valde att i hälso- och sjukvårdsnämnden stödja beslutet att öppna kliniken, dock med ett särskilt uttalande i ärendet.

Som jag påpekar i inlägget så hade vi oppositionspolitiker inte fått ta del av några varningar i det beslutsunderlag vi hade när beslutet klubbades den 13 januari. Det är naturligtvis anmärkningsvärt.

Nu, strax före halvårsfirandet så meddelas att en mamma har avlidit efter förlossning på BB Sophia.
Enligt BB Sophias hemsida så drabbades mamman under pågående förlossning av ovanlig och svår sjukdom. Hon transporterades till Karolinska Universitetssjukhuset, men hennes liv gick inte att rädda. Enligt uppgift så behandlas det nyfödda barnet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Detta är en tragisk händelse, och mina tankar går till den drabbade familjen. Naturligtvis måste händelsen utredas ordentligt, och anmälas enligt Lex Maria. Sedan får vi se om utredningen ger anledning till nya beslut. Oavsett vad som framkommer så känns detta väldigt tungt...

tisdag 2 september 2014

Sykt Mørkt - en film om sjukdomen ME/CFS

När jag deltog på konferensen Invest in ME i London i våras så hörde jag talas om den norska dokumentärfilmen Sykt Mørkt som beskriver hur det är att vara drabbad av sjukdomen myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), som patient och som anhörig.

En trailer för filmen kan ses på Youtube,
men just nu (sep 2014) kan filmen ses i sin helhet på NRK TV:
Sykt Mørkt

Filmen, som är regisserad av Pål Winsents, har också en egen webbsida. Där finns också filmklipp från föredrag som hölls i samband med premiärvisningen. En av presentationerna ges av Dr Olav Mella, i ME-kretsar känd för sina rituximab-studier.

Filmen har också en sida på Facebook.

Det är ett bra grepp att genom en film skapa kännedom om en, tyvärr, ganska okänd sjukdom. Likaså att väcka känslor och engagemang. Förhoppningsvis kan det bidra till att forskningen får mer pengar och att vi kommer lite närmare en säkrare diagnostik och bra behandling. Det behövs!

måndag 1 september 2014

Provsvar negativt för ebola - beredskap god


Denna information har nu skickats ut från Smittskydd Stockholm:

"Den person som sedan igår utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset har fått provsvar som inte visar några tecken på att han skulle vara drabbad av ebola.

- De prover som tagits är nu analyserade och vi kan konstatera att det inte finns några som helst tecken på att patienten drabbats av ebola, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Vården har följt den handlingsplan för hur man ska hantera infektionssjukdomar för att utesluta att det skulle röra sig om ebola.

- Även om det är en mycket låg risk för ett ebola-fall i Sverige har alla delar i vården följt handlingsplanen på föredömligt sätt. Precis så här ska misstänkta allvarliga infektionssjukdomar hanteras, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Patienten vårdas nu vidare vid Karolinska Universitetssjukhuset för att utredas vad som föranlett symtomen.


- När människor kommer hem med feber från smittade områden beror det oftast på andra sjukdomar som t ex salmonella, malaria eller vanlig förkylning. Nu kommer Karolinska Universitetssjukhuset fortsätta att utreda vad patienten drabbats av, säger Åke Örtqvist smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm."